วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สวนฮ่มสะหลีเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ส่งเสริมสหกรณ์สร้างความเข้มแข็ง

             ลังฝนหยุดตกได้ไม่นานเพราะผืนดินที่มีพืชผักต่างๆหลากหลายปกคลุมอยู่นั้นยังมีกลิ่นฝนและหยาดน้ำที่เปียกชื้นเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงผักต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่  2 ไร่ 70 ตารางวาของสวนฮ่มสะหลี เลขที่ 112/2 หมู่ 1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาต่อสายตาผู้ที่มาเยือนในวันที่ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" กับคณะของกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อไม่นานนี้
    "ผ่องพรรณ สะหลี" เจ้าของสวนฮ่มสะหลี  บอกว่าการทำสวนระยะแรกๆจะปลูกไว้กินเองก็ปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักกาด คะน้า กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว ถั่วพู ถั่วลันเตา พริกขี้หนู จิงจูฉ่าย ผักบุ้ง ผักตามฤดูกาล หรือผักเมืองหนาว ส่วนไม้ผลก็มีมะม่วง ลำไย กล้วย มะพร้าว หม่อน อัญชัน เสาวรส อย่างละไม่กี่ต้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเป็นแบบอย่าง เริ่มจากการขุดร่อง ปลูกหญ้าแฝก และปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการรับซื้อผลผลิต เมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งจัดหาตลาดให้ด้วย ซึ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้มีอาชีพเกษตรกร มีชีวิตอย่างพอเพียง และยังเป็นเกษตรกรต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ อีก และทุกวันนี้มีพืชผักจากสวนไปวางขายที่กาดแม่โจ้ ตลาดเจเจ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีรายได้ 8,000 กว่าบาทต่อสัปดาห์
              "ประยูร  อินสกุล" รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ เป็นต้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ เดินหน้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนในขับเคลื่อนงานในแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดความสำเร็จแก่สหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และการรวมกลุ่มของเกษตรกร จนส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
                ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" การมาเยือนสวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบแห่งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ต่างๆมากมายแล้ว "จันทร์ทอน เสาร์แก้ว" ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ยังเล่าว่าหน้าที่หลักๆ ของสหกรณ์ฯ ก็จะมีการส่งเสริมสมาชิกในเรื่องของการผลิต การแปรรูป การตลาด การตรวจสารพิษตกค้าง การผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆ ที่สามารถส่งออกได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยทางสหกรณ์ฯ จะเข้าไปแนะนำสมาชิกให้ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นดินในแต่ละพื้นที่อีกด้วย...
                                       "นายตะลอน"

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ท่องเที่ยวอิ่มบุญวัดกู้ เล่าขานตำนานเรือล่ม

                 ะเรียกว่าเก็บตกการเดินทางมาที่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีก็ว่าได้ เพราะอำเภอนี้ผมเดินทางมาบ่อยมากทั้งตั้งใจมาและไม่ได้ตั้งใจคือเดินทางผ่านมา ซึ่งมีการสันนิษฐานที่มาของ "ปากเกร็ด" ว่าอาจเกิดจากการขุดคลองในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เพื่อลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงช่วงที่เริ่มไหลวกเข้าไปในคุ้งบางบัวทอง ในอดีตเรียกคลองนี้ว่าคลองเตร็ดน้อย ต่อมาเรียกว่าคลองลัดเกร็ด หรือแม่น้ำลัดเกร็ด ซึ่งทำให้เกิดเกาะเกร็ดขึ้น และบริเวณต้นคลองลัดเกร็ดนั้นก็เรียกว่า "ปากเกร็ด" จนถึงปัจจุบันนี้
         สำหรับ "ปากเกร็ด" หรืออำเภอปากเกร็ดนั้น ถือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและของกินอาหารอร่อยๆมากมายเลยที่เดียวและการมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ของผมในครั้งนั้นก็มีโอกาสมาท ำบุญไหว้พระที่วัดกู้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยปากเกร็ด 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในวัดจะเห็นสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นศิลปะแบบมอญ
  นอกจากนี้ ภายในโบสถ์หลังเก่ายังมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญ ซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันบอกเรื่องราว

พุทธประวัติ
           ส่วนที่วิหารก็มีพระนอนองค์ใหญ่ความยาวกว่า 30 เมตรเห็นจะได้ซึ่งเป็นจุดเด่นภายในวัดแห่งนี้เหมือนกัน อีกจุดหนึ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็คงเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสบางประอินทางชลมารค ได้เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2423 เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรรณาภรณ์เพ็ชรโสภางคทัศนิยลักษณ์อรรควรราชกุมารี และสมเด็จเจ้าในพระครรภ์ ซึ่งชาวบ้านได้กู้เรือพระที่นั่งขึ้นมา และสร้างพระตำหนักขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
ซึ่งแต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดหลังสวนสร้างขึ้นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2295 แต่พอชาวบ้าน
ได้มีการกู้พระศพและซากเรือขึ้นมาที่วัดนี้ ก็เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดกู้"  ตั้งแต่นั้นเป็นมา และอีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า "วัดพระนางเรือล่ม"
โดยภายในวัดนอกจากมีศาลพระนางเรือล่มแล้วยังมีการจำลองแบบจากศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอินด้วยด้วย
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ส่วนใครที่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระนางเรือล่มแห่งนี้ เพราะมีเรื่องเล่าว่าคนที่ไปลบหลู่ก็มักจะเกิดอาการแปลกๆ แถมยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีฝูงจระเข้ว่ายน้ำมาคำนับที่หน้าศาลอยู่เป็นประจำ จึงกลายเป็นสิ่งที่เล่าขานว่าศาลพระนางเรือล่มนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก...
"นายตะลอน"