วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

เขาค้อท่องเที่ยวสีเขียวสานต่อ Route 12

                "ายหมอกลมหนาว" บรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกที่ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่พาคณะพวกเรามาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว " Green Khaokho สานต่อ Route 12" โดยตลอดการเดินทางโดยรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข 12 (Route12) ระหว่างอ.เมืองจ.พิษณุโลก ถึงอ.เขาค้อจ.เพชรบูรณ์  ทำให้เห็นและเรียนรู้การท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและความ

ร่วมมือของเครือข่ายทางเกษตรกรรมเชิ่งพื้นที่ในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Khaokho) ในอ.เขาค้อ ซึ่งสกว.สนับสนุนโครงการนี้และเป็นการบูรณาการเชื่อมต่อผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
           "ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย" รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บอกว่างานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างหลากหลาย สร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยว

เชิงประสบการณ์ ด้วยความร่วมมือ
             จากเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมๆกับการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ หากมีการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
 โดยหลังจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันปล่อยรถ Green Caravan บริเวณศาลหลักเมือง จ.พิษณุโลก สู่เส้นทางหลวงหมายเลข 12 (Route12) แล้ว จุดแรกที่เราไปถึง คือ Rain Forest Farm  ได้เดินชมการปลูกผักอินทรีย์ และได้ความรู้มากมายทีเดียว จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ Pino Latte ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ก็บรรยายให้ความรู้การนำเสนอเส้นทาง New Ring และสำรวจเส้นทาง New Ring ของอ.เขาค้อ เยี่ยมชม B.N. Farm แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้เห็นการทำกิจกรรมของนักเรียนที่ ไร่สตรอเบอรี่ที่รัก เยี่ยมชมไร่กาแฟ ที่มีกิจกรรมคั่วเมล็ดกาแฟที่ต้นกาแฟเขาค้อ เยี่ยมชมการปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ และ "Land Art  สตรอเบอรี่เขาวงกต" ที่ บ้านไร่ไออุ่น

            ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆ Green Khaokho สานต่อ Route 12 & Grow Green Khaokho คืนค้อให้เขา ปลูกต้นค้อ ดอกไม้ และชมนิทรรศการที่ Top View Resortโดยมี  "พิบูลย์ หัตถกิจโกศล"  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบอกว่า โครงการนี้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มุ่งเน้นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อว่าการร่วมมือจากทุกฝ่ายจะรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย...
                                                                   "นายตะลอน"
**********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น