วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

"ผาหมอน"ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิจัยท้องถิ่นสู่พัฒนาอย่างยั่งยืน

                 นับเป็นเวลากว่า 12 ปี ตั้งแต่ชุมชนบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้เปิดตัวหมู่บ้านเป็นชุมชนท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา บ้านผาหมอน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ตั้งอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ มีนาขั้นบันไดที่สวยงามและธรรมชาติที่แสนสงบ รวมถึงแปลงดอกไม้เมืองหนาว และมีบ้านพักแบบส่วนตัว รีสอร์ทชุมชนไว้รองรับนักท่องเที่ยว และเป็นบ้านที่อยู่บนสันดอย มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ ที่มีพื้นฐานสำคัญมาจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมแบบยั่งยืนโดยชุมชนบ้านผาหมอน
             ซึ่งผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" บ้านผาหมอน เมื่อคราวที่มาศึกษาดูงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อติดอาวุธทางปัญญาและเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ดอยอินทนนท์ อาทิ โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงศึกษานิเวศน์และวัฒนธรรมแบบยั่งยืนโดยชุมชนบ้านผาหมอน และโครงการวิจัยการจัด
ความรู้เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
"โอ้ต-องอาจ คามคีรีวงศ์" ผู้ประสานงานกลุ่มวิจัยเยาวชนบ้านผาหมอน วัย 25 ปี บอกว่า ปัจจุบันมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน ซึ่งจะแบ่งการทำงานในการดูแลนักท่องเที่ยว มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม และการท่องเที่ยวที่นี่จะเน้นธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นักท่องเที่ยวสามารถมาพักค้างคืนได้ บ้านหลังหนึ่งพักได้ไม่เกิน 6 คน และเป็นคณะที่มาด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการดูแลนักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบหมู่บ้าน ชมแปลงพืชผักเกษตรปลอดสารพิษ ผลไม้เมืองหนาว และแปลงดอกไม้ ฯลฯ รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญออีกด้วย
  ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" บทเรียนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จึงเป็นตัวอย่างของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
                                        นายตะลอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น