วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ในหลวงนักวิจัย ราษฎรอยู่ดีกินดี

             ากการบอกเล่าถึงการน้อมนำแนวทางการทำงานพัฒนาประเทศด้วยการนำข้อมูลความรู้แบบอย่างงานวิจัยนำสู่การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวที่ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และได้รู้ว่าพระองค์นอกจากจะเป็นนักวิจัยแล้ว พระองค์ยังทรงริเริ่มดำเนินงานพัฒนาต่างๆ มากมาย เพื่อให้ชาวบ้านบนดอยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            คุณลุงสุปอย บรรพตวนา ผู้จัดการการท่องเที่ยวและวิจัยฝ่ายท้องถิ่นบ้านผาหมอน วัย 58 ปี เล่าว่า เคยรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จมาที่หลายหมู่บ้านบนดอยอินทนนท์ ช่วงปี พ.ศ.2517 ซึ่งตอนนั้นพระองค์มาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่น จากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาอีกหลายครั้ง ซึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นอย่างมาก เพราะพระองค์ได้นำความรู้ทางด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้ง


พระราชทานข้าวและสิ่งของต่างๆ ให้กับชาวบ้านด้วย ซึ่งชาวบ้านรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่หาสุดมิได้ แม้หนทางที่พระองค์เสด็จมาจะแสนยากลำบากก็ตาม
         ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านชุมชนและพื้นที่ บอกว่า การทำงานวิจัยของ สกว.นับเป็นแนวทางเดียวกับการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเสด็จไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งทรงทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริง พูดคุยกับชาวบ้านถึงชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ซึ่งหากมองในกระบวนการทำงานวิจัย ถือเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลอย่างแท้จริง หลังจากนั้นพระองค์ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดกลับมาวางแผนว่าจะพัฒนาอย่างไรต่อที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหาการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
   ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" วันนี้ชาวบ้านยังคงดูแลกาแฟต้นแรกของดอยอินทนนท์ ที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างดี มีธนาคารข้าว เพื่อความมีอยู่มีกินของชาวบ้านในยามขัดสน ทำนาขั้นบันไดรักษาพันธุกรรมข้าว อันเป็นการทำนาเฉพาะถิ่นของพื้นที่ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยน้อมนำแนวทางการทำงานพัฒนาประเทศด้วยการทำข้อมูลความรู้แบบอย่างงานวิจัย นำสู่การพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นกระบวนการทำงานที่ชาวบ้านได้นำมาใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามปณิธานของพระองค์...
                                              "นายตะลอน"
**************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น