วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หนองประจักษ์ แหล่งพบปะคนอุดรฯ

           จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทั้งอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นจังหวัดที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย
         ช่วงหนึ่งของการ "ตะลอนตามอำเภอใจ" เมื่อคราวที่มาเยือน จ.อุดรธานี ผมมีโอกาสมาเดินทอดน่องชมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี และหากไม่เอ่ยถึงสวนสาธารณะแห่งนี้ ดูเหมือนจะมาไม่ถึงอุดรฯ หรือขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนกัน "หนองประจักษ์" เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี
         นอกจากนี้ จากข้อมูลยังระบุว่าเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2530 เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระองค์ท่าน บริเวณเกาะกลางน้ำได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด จัดทำสวนหย่อมดูสวยงาม และยังได้ทำสะพานเชื่อมเกาะ มีหอนาฬิกา น้ำพุ และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไป
พักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก และถือเป็นสถานที่สำคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของ จ.อุดรธานีแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับ
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในแต่ละวันมีการบอกเล่าว่าจะมีประชาชนมาพักผ่อนและออกกำลังกายกัน เฉลี่ยแล้วนับพันๆ คนเลยทีเดียว อาจจะเป็นเพราะว่าสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 300 ไร่ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ร่มรื่นและดูสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ซึ่งประชาชนมาพบปะพูดคุยกัน อีกทั้งบริเวณรอบสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังมีร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายมากมาย จึงไม่แปลกที่หลายคนมักจะพูดตรงกันว่าพอได้มาที่ "หนองประจักษ์" แล้วรู้สึกคลายความเครียดได้มากเลยทีเดียว...
"นายตะลอน"

"เมื่อคราวที่มาเยือนจ.อุดรธานี ผมมีโอกาสมาเดินทอดน่องชมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี และหากไม่เอ่ยถึงสวนสาธารณะแห่งนี้ดูเหมือนจะมาไม่ถึงอุดรฯ หรือขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนกัน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น