วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อ่างเก็บน้ำคลองลำกง แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

          ช่วงนี้เกือบทุกภาคของไทยยังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก ขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้ำเต็มทำให้ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน ซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกงแห่งนี้ ในช่วงน้ำยังน้อยอยู่ แม้ตอนที่มาเยือนจะมีเวลาไม่มากในการสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ แต่ผมก็บอกตัวเองว่าถ้ามีโอกาสจะเขียนถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้หน่อย ไหนๆก็ได้มาและถ่ายรูปเก็บไว้ประกอบเรื่องราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม การบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่ ตามแนวสองฝั่งลำน้ำคลองลำกง และพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักในเขตอ.หนองไผ่  และเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในบริเวณต้นน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วยลดปัญหาอุทกภัย และมีน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตรได้มากขึ้น เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุในระดับเก็บกักสูงสุดได้ 57.30 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขต ต.ท่าแดง ต.วังท่าดี ต.วังโบสถ์ และต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ ในจ.เพชรบูรณ์ และเป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย
อ่างเก็บน้ำคลองลำกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของจ.เพชรบูรณ์และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของต.วังท่าดี ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขึ้นมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจ.เพชรบูรณ์ด้วยครับ
    ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองลำกงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศสวยงามถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสองฟากฝั่ง เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนเป็นครอบครัวและสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจ.เพชรบูรณ์...!!!
                                                                             นายตะลอน
************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น