วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ

   
          ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดขึ้น ซึ่งผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ร่วมงานครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
    รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ บอกว่า การจัดงานครั้งนี้

เป็นนโยบายรัฐบาลที่สนองพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน" ซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคนให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียนทำลายกัน
    "ธัญญา เนติธรรมกุล" อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บอกว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการด้าน
การคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ให้คงสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งนันทนาการที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใช้บริการ โดยมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม 84 ไร่ ปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เช่น ปูทะเล ปูม้า กุ้ง ปลาชนิดต่างๆ 8,400,000 ตัว จัดทำเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมจุดพักผ่อน ลานทำกิจกรรมออกกำลังกายอีกด้วย
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังมีกิจกรรมในการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการ 8,400 ทุ่น ประชารัฐพิทักษ์ทะเล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 13 แห่ง โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม จ.พะเยา โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อุทยานฯ ศรีน่าน จ.น่าน โครงการสร้างฝาย ประชารัฐ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวม 8,984 ฝาย อีกด้วย...!!!
"นายตะลอน"
***************************************************    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น