วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ยกย่องปกป้องรักษาป่าไม้

            ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ (31 ก.ค.59) ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" งานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Wold Ranger day) ประจำปี 2559 ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และมีพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
            "พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้เอาเลือดเนื้อรักษาไว้ ตกเป็นมรดกของคนไทยจนถึงทุกวันนี้ จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องรักษามรดกอันล้ำค่านี้ส่งต่อไปยังลูกหลานไทยในอนาคตให้จงได้ ซึ่งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำงานอย่างเสียสละ ในส่วนของประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูร์กว่า 102.4 ล้านไร่ ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 20,490 คน
ปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกัน ปราบปรามและลาดตะเวนในพื้นที่คุ้มครอง จำนวน 73 ล้านไร่ และสิ่งที่ควรทำคือ การเพิ่มคุณภาพกับการวิเคราะห์ภารกิจให้ชัดว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำ

   "ธัญญา เนติธรรมกุล" อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ บอกว่า ปัจจุบันผืนป่าถูกคุกคามจากกลุ่มผู้หาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การลักลอบตัดไม้พะยูง การล่าสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนถึงขั้นเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่า ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาป่า อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยได้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วย
    ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" สมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่าได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกขึ้น เพื่อยกย่องและให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า จนบางครั้งถึงขั้นต้องสูญเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่...!!!
                                      "นายตะลอน"
******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น