วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เสน่ห์ตลาดสองแผ่นดิน วิถีชายแดนไทย-กัมพูชา

           "จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม" หรือ "ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา" และตลาดบ้านแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนประมาณ 46 กิโลเมตร เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมได้มา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ช่วงที่มาเยือน "เมืองจันท์"
 "จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม" ตรงบริเวณประตูผ่านด่านของ "จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม" นอกจากจะมีศูนย์อำนวยการที่คอยตรวจตราการเข้า-ออกของประชาชนทั้งฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชา เมื่อยืนมองจากฝั่งไทย จะเห็นพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ดูจากสภาพภูมิประเทศ บ้านเราเจริญกว่ามากครับ
"ตลาดบ้านแหลม" หรือ "ตลาดสองแผ่นดิน" นอกจากจะเป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกแล้ว การเดินจับจ่ายสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ ยังได้สัมผัสกลิ่นไอวีถีชีวิต และวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชาอย่างชัดเจน เพราะถ้าไม่มีจุดผ่านแดนฯ กั้นอยู่ คนไทยและกัมพูชาก็ดูเหมือนจะแยกกันไม่ออก และอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนชายแดนของทั้งสองประเทศนี้เอง จึงทำประชาชนของทั้งสองประเทศชายแดนแถบนี้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น
ส่วนบรรยากาศของ "ตลาดสองแผ่นดิน" ถือเป็นตลาดที่มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคตาม
แนวชายแดน มีการส่งเสริมอาชีพประชาชนในการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว จะมีพ่อค้า แม่ค้า ทั้งชาวไทยและกัมพูชา ต่างนำสินค้ามาขายกันอย่างมากมายหลายชนิด ที่สำคัญคือราคาถูก ส่วนภายในตัวตลาดก็มีสินค้าอุปโภค บริโภคมากมาย ทั้งสินค้าแปรรูปต่างๆ ผัก ผลไม้ พืชผักสวนครัวแทบทุกชนิด อาหารคาวหวาน เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย และที่ผมสนใจก็คงจะเป็นพวก ปลาสด มีทั้งปลาน้ำจืด และปลาทะเล แถมราคาไม่แพงครับ
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" นอกจากนี้ เรายังสามารถเดินทางเข้าไปซื้อสินค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศได้โดยสะดวก การข้ามแดนอนุญาตเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ระหว่างเวลา 07.00-20.00 น. ตลาดนี้ห่างจากเมืองพระตะบอง 96 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด แต่จะอยู่เลยไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร
 
                     "นายตะลอน"
*************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น