วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชารัฐพิทักษ์ทะเล เจ้าหน้าที่รัฐร่วมประชาชน

           "ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งมาตรการทั้งหลายที่จัดทำขึ้นมานั้น ล้วนเป็นเพียงการวางนโยบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่กลไกสำคัญจริงๆ ที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ คน
           โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองต้องพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามแผนการที่กำหนดให้บังเกิดผล เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนเป็นลำดับแรก ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติในการทำงานร่วมกับประชาชน และจากเดิมเจ้าหน้าที่รัฐเคยเป็นผู้สั่งการ ก็ต้องมาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนให้ได้ตระหนักถึงความ

สำคัญของทรัพยากรป่าไม้และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเองหากสูญเสียไป โดยร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
และนั่นคือคำกล่าวที่ "พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล บ้านด่านเก่า ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในงานดังกล่าวด้วย
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" "สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บอกว่า ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำลังประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล การขยายพื้นที่ทำกินของประชาชน การทำประมงผิดกฎหมาย และการท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ รัฐบาลจึงมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันการบุกรุกและเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นที่การสร้างคนเป็นหลัก
ในวันนั้นผมมีโอกาสเดินชมบริเวณ "สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล" แห่งแรกของภาคตะวันออก ได้ปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา สูตรโอโซนจากป่าชายเลนรู้สึกสดชื่นจริงๆ...!!!
                 "นายตะลอน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น