วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เกาะมันในอ่าวสวยงาม แหล่งอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

         "ายลมแผ่วเบา พัดพาละอองฝนเย็นใจ วิหคผกผินบินฝ่ากระแสลม เรือลำน้อยคอยท่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ" เริ่มต้นด้วยบทกวีบ้านๆ ที่ผมเขียนไว้เมื่อครั้งมาเยือนเกาะมันใน จ.ระยอง                     สำหรับ "ระยอง" เป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกที่ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งกวี  เพราะ "พระสุนทรโวหาร" นามเดิม "ภู่" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "สุนทรภู่" มีบ้านเกิดอยู่ที่ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ "นิราศเมืองแกลง" นอกจากนี้ ผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วของ "สุนทรภู่"  และนิทานกลอนสุภาพเรื่อง "พระอภัยมณี" ฉากในนิทานก็มีหมู่เกาะน้อยใหญ ่และท้องทะเลที่สวยงามในจ.ระยองอีกด้วยครับ
"เกาะมันใน"  เป็นเกาะหนึ่งที่ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำใจ" ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะมันที่มีทั้งหมด 3 เกาะ เรียกชื่อตามระยะทางจากฝั่ง เกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดก็คือ "เกาะมันใน" และมีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ แถมยังมีอ่าวที่สวยงามน่าสนใจ อย่างอ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะอ่าวหน้าบ้านมีปะการังที่สวยงาม ส่วนอ่าวโกงกางมีหาดทรายเรียบที่ดูแล้วสวยงามสะอาดตาจริงๆ
               นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงเวลาน้ำลดจะเกิดเป็นทะเลแหวกเป็นสันทรายโผล่ขึ้นมาเป็นสันทรายทอดยาวจากเกาะมันในไปจนถึงเกาะมันกลาง มีระยะทางประมาณ 200 เมตร นับเป็นทะเลแหวกภาคตะวันออก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจ.ระยอง ที่สำคัญเกาะมันในยังเป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พันธุ์เต่าตนุ และเต่ากระ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ดูแลโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกอีกด้วย

           "ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ" ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  บอกว่าจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงได้พระราชทาน เกาะมันในเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2522 ต่อมาได้โอนมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก" โดยได้ขยายความรับผิดชอบในการศึกษาการแพร่กระจายและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นด้วย คือ พะยูน โลมา รวมถึงทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ได้แก่ ปะการัง และ หญ้าทะเล ตลอดจนงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

              ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  บอกอีกว่า ทางศูนย์ฯยังมีภารกิจที่ต้องประเมินสภาวะทรัพยการทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปะการัง นิเวศหญ้าทะเล และนิเวศป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ำด้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความผลักดันให้เกิดกระแสอนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย...!!!
"นายตะลอน"
***********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น