วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คุกคามปะการังจนฟอกขาว จึงต้องติดตามและเร่งฟื้นฟู

          "สงสุดท้ายของวันนี้ เริ่มคล้อยต่ำส่องกระทบผิวน้ำ เบื้องหน้าเห็นฝั่งบ้านเพเมืองระยอง นาวาเทียบท่าเรือพร้อมกลิ่นทะเลแสนอบอุ่น" เริ่มต้นด้วยบทกวีบ้านๆ ที่ผมเขียนไว้เมื่อคราวที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำคณะสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงปะการัง และลงพื้นที่ดำน้ำดูปะการังที่เกิดการฟอกขาวในบริเวณเกาะมันในและเกาะเสม็ด จ.ระยอง
แน่นอนครับว่าประการังฟอกขาวเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจะต้องร่วมมือกันในการดูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่กับเรานานๆ และในทุกๆ ปีปัญหาปะการังฟอกขาวก็จะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะจากฝีมือมนุษย์ครับ
          "โสภณ ทองดี" รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) บอกว่า มาตรการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของแนวปะการังและสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ โดยการใช้มาตรา 22 ของ พ.ร.บ.ทช.ในการออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของแนวปะการัง กำหนดมาตรฐานการใช้ประโยชน์แนวปะการัง ควบคุมเฝ้าระวัง ฟื้นฟูแนวปะการังและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการแนวปะการัง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในการอนุรักษ์ปะการังของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
         "รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" บอกอีกว่า  อุณหภูมิของน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ หากลดลงอยู่ในระดับปกติก็คาดว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาวจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันตลอด นอกจากนี้ คงต้องทั้งใช้มาตรการเร่งด่วน โดยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2559 มาตรา 17 ในการลดผลกระทบและภัยคุกคามจากมนุษย์ที่มีต่อแนวปะการังในช่วงวิกฤตินี้ เพื่อให้ปะการังที่ฟอกขาวมีโอกาสรอดจากการตายให้ได้สูงที่สุด โดยการห้ามกิจกรรมที่ทำอันตรายต่อปะการัง ได้แก่ ห้ามการทอดสมอเรือในแนวปะการัง ห้ามการทิ้งขยะและปล่อยมลพิษลงบนแนวปะการัง ห้ามการขุดลอกร่องน้ำในแนวปะการัง ห้ามกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดตะกอนลงสู่แนวปะการัง ห้ามการจับสัตว์น้ำในแนวปะการัง ห้ามการให้อาหารปลาในแนวปะการัง ห้ามการเดินเหยียบย่ำแนวปะการัง และห้ามการเก็บหรือทำลายปะการัง เว้นแต่การกระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ และควบคุมการใช้ประโยชน์แนวปะการัง โดยการควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังอีกด้วย
            ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" "คุณโสภณ" บอกด้วยว่า สถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะมันในและหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองในปี 2559 พบว่าอยู่ในระดับรุนแรง (สีเหลือง) เกิดการฟอกขาว 30-40 เปอร์เซ็นต์ของปะการังมีชีวิต ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเริ่มรุนแรงน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังลายดอกไม้ ปะการังรังผึ้ง ปะการังรังผึ้งเล็ก ปะการังหนามขนุน ปะการังสมองร่องยาว ปะการังสมองร่องใหญ่ ปะการังวงแหวน ปะการังผิวยู่ยี่ และปะการังเขากวาง นอกจากนี้ พบหอยมือเสือฟอกขาวเช่นกัน...ปะการังฟอกขาวจึงถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจัง...!!!
               "นายตะลอน"
*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น