วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

กระทรวงยุติธรรม 125 ปี ขับเคลื่อนหน่วยงานก้าวสู่สากล

          ช่วงที่มีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" วันงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 125 ปี ภายใต้ชื่องาน "125 ปี ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" เมื่อเร็วๆ นี้ (25 มี.ค.) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ จะเรียกว่าควันหลง หรือเก็บตกก็ว่าได้ ในวันนั้นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียว อาทิ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ฯลฯ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
              แต่คนแรกที่มีโอกาสทักทายกันอย่างเป็นกันเองก็คือ น.ส.ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมกับทีมงานฯ ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับกระทรวงยุติธรรมได้อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดก็ว่าได้ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น และรางวัลประกวดงานวิจัยดีเด่น การรับบริจาคโลหิตและการแสดงจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรี จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วย
           พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ครบรอบ 125 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงก่อตั้งและสถาปนาขึ้น ในอดีตเป็นกระทรวงศาล แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและระบบการเข้าถึงประชาชนในเรื่องสิทธิและอื่นๆ ทำให้ศาลต้องแยกออกไปจากฝ่ายบริหารและต้องทำให้เป็นสากลมากขึ้น
"ตนมาดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม พยายามที่จะกำหนดวิถีการทำงานว่าจะทำอย่างไรให้งานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แม้วันนี้เราจะไม่ใช่กระทรวงศาลเองก็ตาม แต่กรม กอง ในกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น" พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว
            ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" รมว.ยุติธรรม บอกด้วยว่า หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมต้องบูรณาการกับกระทรวงอื่นให้ได้ เพราะกระทรวงยุติธรรมถือเป็นกระทรวงสากลที่ทุกประเทศต้องมี อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อย่างกรมบังคับคดีจะต้องพัฒนา เพราะทำงานต่อจากศาล และต้องเข้าไปสู่กรมเศรษฐกิจให้ได้ เพราะเชื่อมโยงกับการลงทุนของประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ทันสมัยกับความต้องการของการพัฒนาประเทศด้วย ส่วนกรมราชทัณฑ์ก็ต้องปรับตัวให้ได้กับการที่จะปรับปรุงกฎหมาย และกรมคุมประพฤติก็เหมือนกัน เพราะแนวโน้มที่จะไม่ใช้โทษในการจำคุก แต่จะต้องมีการรองรับสถานการณ์ให้ได้ ทั้งนี้ ความเป็นบริบทของกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศก็ต้องได้ ซึ่งเป็นแนวใหม่ที่จะต้องก้าวไปสู่สากล
                                              "นายตะลอน"
*******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น