วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ทรัพยากรสำคัญของแผ่นดินไทย

          ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสเดินทาง "ตะลอนตามอำเภอใจ" เยือนเมืองกาญจนบุรี และยังได้ร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี และปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดงานที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับด้านสัตว์ป่ามากมาย และมีคณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ นิสิตนักศึกษา ประชาชนกว่า 1 พันคนเข้าร่วมงาน ทำให้บริเวณงานคึกคักทีเดียวครับ
          "พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิดงาน บอกว่า วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสัตว์ป่าและพืชป่ามาโดยตลอด โดยพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชทานพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น นับว่าพระองค์ท่านได้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าโลกแก่คนไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของแผ่นดินไทย ให้คงไว้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป
            "อดิศร นุชดำรง" รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บอกว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่มี พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ทำให้ปัจจุบันนี้มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวม 73 ล้านไร่ และในปี พ.ศ.2526 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือที่เรียกว่าอนุสัญญาไซเตส รวมทั้งได้ตรา พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้มวลมนุษยชาติ กรมอุทยานฯ จึงได้จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "อนาคตสัตว์ป่าอยู่ในมือเรา"
    ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ช่วงสายวันเดียวกัน "พล.อ.สุรศักดิ์" ยังได้เดินทางต่อไป
ยังทุ่งสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประกอบด้วย เนื้อทราย 3 ตัว ละอง-ละมั่ง 7 ตัว ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทา 15 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 15 ตัว เต่าเหลือง 8 ตัว และร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น คืนกล้วยไม้สู่ป่า ติดป้ายเตือนระวังช้างป่าอีกด้วย...!!!
"นายตะลอน"
********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น