วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ชี้อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ทรัพยากรสำคัญแผ่นดินไทย

           Talonnew :พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆประจำประเทศไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสหราชอณาจักร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ทหารพล.ร.9 ฝ่ายปกครอง นิสิตนักศึกษา ประชาชน ฯลฯ กว่า 1,000 คน  เข้าร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก World Wildlife Day เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 59  ณ บริเวณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
         รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานพิธีเปิดงานฯ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของสัตว์ป่าและพืชป่า มาโดยตลอด โดยพระองค์ท่าน ได้ทรงมีพระราชทานพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำโครงการ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่นศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น นับว่าพระองค์ท่าน ได้ทรงเป็นแบบอย่าง ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าโลก แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา และถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ควรร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของแผ่นดินไทย ให้คงไว้เป็นมรดกตกทอด ไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป
         จากนั้นได้เดินทางไปยังทุ่งสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ปล่อยสัตว์ป่า อาทิ เนื้อทราย ละอง-ละมั่ง ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทา ไก่ป่าตุ้มหูแดง  เต่าเหลืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ คืนกล้วยไม้สู่ป่า และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้นของป่าอีกด้วย 
*************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น