วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

เบตงยัง OK ทุกฝ่าย รปภ.เข้ม

           นับเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้วที่คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยการลอบวางระเบิดพื้นที่ใจกลางเมืองเบตง จ.ยะลา บริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ ฮิลล์ (ฟูทูน่า) เลขที่ 50 ถนนภักดีดำรงค์ ต.เบตง อ.เบตง เมื่อช่วงเย็นๆ ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วันนี้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจึงประสานความร่วมมือกัน เพื่อคืนความสุขให้ "คนเบตง" อีกครั้ง รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.เบตง อีกด้วย
               ผมหยิบยกเรื่องราวเหตุการณ์ลอบวางระเบิดใจกลางเมืองเบตงมาเขียนถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการปกครองที่พาสื่อมวลชนสัญจร ดูงานเรื่องมาตรการในการ รปภ.ตามแผนพิทักษ์เมืองเบตง ที่ได้กำหนดโซนในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย บทบาทฝ่ายปกครองและสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการฟื้นฟูเมืองเบตง ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย โดยดูจุดตรวจถาวร กม.23 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง
          ซึ่งเป็นด่านแรกและเป็นจุดตรวจหลักที่สำคัญ เป็นจุดตรวจโซนนอก ถนนสายหลัก 410 เนื่องจากเป็นประตูสู่ อ.เบตง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วม 3 ฝ่าย ทั้งทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยสมาชิก อส.ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รวมถึงจุดตรวจโซนในสุด ในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วย
    "นิพนธ์ อินทรสกุล" นายอำเภอเบตง จ.ยะลา บอกว่า หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง จะส่งผลกระทบช่วงแรกๆ บ้าง แต่หลังจากทางฝ่ายปกครอง ทหาร
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งกองกำลังจากภาคประชาชนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราความเรียบร้อย เพิ่มมาตรการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีการสกัดจุดตรวจการสัญจรไปมาของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ ก็ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย และเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง เหมือนเดิม
    สำหรับจุดตรวจถาวร กม.23 
ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ซึ่งเป็นด่านแรก และเป็นจุดตรวจหลักที่สำคัญ เป็นจุดตรวจโซนนอก เนื่องจากเป็นประตูสู่ อ.เบตง " ธราวุธ ช่วยเกิด" ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเบตง บอกว่า จุดตรวจ กม.23 เป็นรอยต่อระหว่าง ต.ตาเนาะแมเราะ กับ ต.อัยยะเวง เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ อ.เบตง จุดตรวจถาวร กม.23 ที่ผ่านมาสามารถสกัดรถทุกชนิดได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงถือจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันผู้เข้ามาก่อเหตุ

ในพื้นที่ อ.เบตง
    "สุวรรณ สุวรรณธาดา" กำนันตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ในฐานะหัวหน้าสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) หรือกองพัน อรบ.และหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ต.ตาเนาะแมเราะ บอกว่า ในส่วนของกองพัน อรบ.มีกำลังพลอยู่ 360 คน ส่วน ชรบ.มีอยู่ 9 หมู่บ้าน มีกำลังพลหมู่บ้านละ 30 คน ซึ่งกำลังพลทั้งหมดจะหมุนเวียนกัน เพื่อมาช่วยเสริมกำลังทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิก อส.ในการตรวจสอบที่จุดตรวจถาวร กม.23 และกำลังเหล่านี้
ถือเป็นกำลังเสริมในการร่วมกันดูแลเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยถนนสายหลัก 410 ในพื้นที่ ต.ตาเนาะแมเราะ ที่จะเข้าสู่ อ.เบตง
  "พ.ต.พชรพล พรรณกมล" เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 บอกว่า จุดตรวจถาวร กม.23 นี้ นอกจากประชาชนแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆ และชาวมาเลเซียที่ผ่านด่านเข้าออกบริเวณนี้ด้วย จุดตรวจตรงนี้จึงมีความเข้มข้นในการตรวจตราสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งรถยนต์ รถจักยานยนต์

แล้ว ที่จุดตรวจนี้ยังมีการสแกนบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบและเก็บประวัติข้อมูลของผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนที่ผ่านไปมายังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
  พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รรท.ผกก.สภ.เบตง บอกว่า สำหรับการสแกนบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบและเก็บประวัติข้อมูลของผู้ที่ผ่านจุดตรวจถาวร กม.23 เพื่อตรวจสอบรถยนต์เป้าหมาย รถจักรยานยนต์ต้องสงสัย รวมทั้งตรวจสอบบุคคลเป้าหมาย และสัมภาระอย่างเข้มงวด

ที่สำคัญการสแกนบัตรประชาชน จะมีแสดงข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ รวมถึงภาพถ่าย ซึ่งบุคคลที่มีหมายจับสามารถจับกุมได้ทันที
"ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์" ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กรมการปกครอง บอกว่า การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าไปในเขตตัวเมืองเบตง ซึ่งต้องทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ชุมชนภายในเมืองมีความปลอดภัย และให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ปกติสุข ซึ่งจากมาตรการที่เข้มข้นดังกล่าว ถือว่าได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ อ.เบตง ว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           "เดชรัฐ สิมศิริ" ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา บอกว่า นอกจากจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะเข้าปิดล้อมตรวจค้น หากได้รับข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งมั่นใจว่าจากการปรับแผนและการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน จะทำให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายที่จะเข้ามาในเมืองเบตงทำได้ยากขึ้น


              "อภิชาติ เทียวพานิช" รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกทิ้งท้ายว่า สถานการณ์ของ อ.เบตง ในการบูรณาการ 3 ฝ่าย ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการณ์อำเภอเบตงมีการปรับยุทธวิธีในการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น แต่เดิมทางอำเภอเบตงมีด่านตั้ง 3 ฝ่าย ตั้งลึกเข้ามาใกล้เขตเมือง แต่ตอนนี้มีด่านตั้งที่ กม.23 เพราะผู้ก่อเหตุเดิมจะเข้าทางหมู่บ้านอื่น และเข้ามาในเขตเมือง และมาได้หลายทาง พอมีการตั้งจุดตรวจถาวร กม.23 และมีการแบ่งพื้นที่ป้องกันทั้งชั้นนอก ชั้นในของหน่วยงานต่างๆ แต่ถ้ามีสิ่งบอกเหตุจากการข่าว
ก็จะมีการบูรณาการกำลังกันทั้ง 3 ฝ่ายว่าควรที่จะมีด่านสกัด หรือมีการลาดตระเวน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามหรือไม่ ตนเชื่อว่าในส่วนนี้จากการที่มีการปรับยุทธวิธี ก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอดจนผู้ที่มาท่องเที่ยวใน อ.เบตงได้
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" อ.เบตง มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธ และอิสลาม ถือได้ว่ามีเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็งและสามัคคีกัน จึงถือเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของ อ.เบตง
และจากมาตรการที่เข้มข้นของฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน ที่ร่วมกันปกป้อง อ.เบตง ขณะนี้ จึงเชื่อได้ว่า ณ วันนี้เบตงยังOK นะ...!!!
    นวย เมืองธน
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น