วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขยายแนวรุกสู่ชุมชน ให้โคกโพธิ์ปลอดภัย

             การสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น นอกจากจะเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจ บั่นทอนความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน สร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างประเมินค่ามิได้แล้ว ยังสร้างความสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.), ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอีกด้วย
                ล่าสุดช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. วันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ ชุด รปภ.ครู อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ขณะนำคณะครูเดินทางไปส่งตามโรงเรียน ปรากฏว่าเมื่อมาถึงบนถนนสายท่าเรือ-บางโกระ บ้านบางโกระ หมู่ที่ 2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ คนร้ายได้กดระเบิดแสวงเครื่องซุกไว้ใต้ถนน เป็นเหตุให้ "ปาติเมาะ แซมะแซ"  อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/1 ม.3 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เสียชีวิต "ลำดวน ชูดวง" อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 116/1 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับบาดเจ็บ และ "ด.ต.ประดิษฐ์ เอี่ยมศรี" อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 179/2  ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ ตร.ชุด รปภ.ครู สภ.โคกโพธิ์ ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารได้ไปที่เกิดเหตุ พร้อมระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นในรัศมี 1 กิโลเมตร คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่สร้างสถานการณ์
     ผมหยิบยกเรื่องราวของการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มาเขียนถึง
         เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" กับคณะของกรมการปกครอง เพื่อดูภารกิจของฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.ที่ร่วมกับทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้ "สโลแกน" ของ "อำเภอโคกโพธิ์" ที่ว่า "ชุมชนปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย" โดย "สนั่น พงษ์อักษร" นายอำเภอโคกโพธิ์ ได้พาคณะตรวจเยี่ยมการปล่อยแถว ซ้อมแผนเผชิญเหตุ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ และติดตามภารกิจของสมาชิก อส.
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเขตเมืองที่จุดตรวจชุมชนเขตเมือง 24 ชั่วโมง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งมีกำลังกองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ รับผิดชอบที่จุดนี้
นอกจากนี้ คณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจแยกสถานีรถไฟโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ ซึ่งเป็นจุดตรวจสิ่งของต้องสงสัย และรถต้องสงสัย เพื่อป้องกันคนร้ายแอบแฝงก่อเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยกำลังหลักที่จุดตรวจนี้จะมี
ทหารชุดเฉพาะกิจปัตตานีเป็นผู้รับผิดชอบ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมภารกิจสมาชิก อส. และชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ที่ บก.ชคต.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ภารกิจสมาชิก อส.ในการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ หมู่ที่ 4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ ภารกิจของสมาชิก อส.และชุดคุ้มครองตำบล โดย ชรบ.ดูแลให้ความปลอดภัยประชาชนที่มาค้าขาย จับจ่ายสินค้าที่ตลาดนัดมะกรูด หมู่ที่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ พร้อมทั้งภารกิจสมาชิก อส.ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชรบ.ในการรักษาความปลอดภัย

เส้นทางรถไฟ บริเวณสถานีรถไฟป่าไร่-วัดช้างให้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์
"อภิชาติ เทียวพานิช" รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกว่า การนำคณะสื่อมวลชนติดตามเยี่ยมชมภารกิจของฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
พร้อมรับสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติในการรักษาความสงบในพื้นที่ การบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายกำลังหลัก ทหาร และตำรวจ ซึ่ง อ.โคกโพธิ์ยังเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล หรือชคต. ที่นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โรงเรียน ตลาดนัด สถานีรถไฟ ฯลฯ อีกด้วย
"สนั่น พงษ์อักษร" นายอำเภอโคกโพธิ์ บอกว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตของพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ ถือเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ส่วนการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ฝ่ายปกครองอำเภอโคกโพธิ์ได้ดำเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ โดยการตั้งจุดสกัด จุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง
           โดยหัวใจของการดูแลมีอยู่ 3 มาตรการ คือ มาตรการแรก เป็นการดูแลโดยใช้เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย มาตรการที่สอง เป็นการดูแลโดยชุมชน และมาตรการที่สาม เป็นการดูแลตัวเอง ซึ่งการดูแลตัวเองเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุด และต้องไม่อยู่ในความประมาท
"พ.อ.ธีระ ศรีพงศ์" รองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี บอกว่า สถานการณ์ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในการเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายต่างๆ และประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น
        โดยในส่วนของทหารได้มีการจัดชุดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ มีการพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ส่วนการตั้งจุดตรวจร่วม 3 ฝ่ายนั้น ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้มีการแบ่งภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างชัดเจน
          พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ ปัญญาชนวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.โคกโพธิ์ บอกว่า ที่ผ่านมาจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วม 3 ฝ่าย ได้ดำเนินการตรวจตรา ตั้งจุดตรวจต่างๆ ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ส่วนปัญหาวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด ก็มีการประสานกับผู้นำศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด และกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดต่างๆ ด้วย เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
"สมาน สีปูเตะ" กำนันตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล บอกว่า ชุดคุ้มครองตำบลมีภารกิจ คือ ต้องวางแผนดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ใน ต.ทรายขาว โดยจัดกำลังชุด ชรบ.เข้าร่วมกับสมาชิก อส. ทหาร และตำรวจ ในการดูแลโรงเรียน วัด สถานีอนามัย ตลาดนัด และรปภ.คุ้มครองครู นักเรียน พระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาต รปภ.เส้นทางต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนผ่านไปมา โดยที่ผ่านมาทางชุดคุ้มครองตำบลได้มีการประชุมและแบ่งเวรยามกันดูแลความสงบและความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
"กำนันตำบลทรายขาว" บอกอีกว่า สำหรับตำบลทรายขาว ถือเป็นตำบลหนึ่งที่ปลอดเรื่องความไม่สงบ ซึ่งการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนไทยพุทธ และมุสลิม ก็อยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี โดยประชาชนของทั้งสองศาสนาเฉลี่ยเกือบเท่ากัน มีชาวมุสลิม 56 เปอร์เซ็นต์ และชาวบ้านที่นี่ก็จะพูดภาษาเดียวกัน คือ ภาษาไทย พอพูดภาษาเดียวกันก็ไม่เกิดความระแวงซึ่งกันและกัน ที่สำคัญตำแหน่งกำนันตำบลทรายขาวต้องสับเปลี่ยนกันตามวาระ ระหว่างพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิม
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" หลังจากได้มาศึกษาดูงานบทบาทของฝ่ายปกครองและสมาชิก อส.ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยเฉพาะภารกิจสมาชิก อส.ร่วมกับทหารและตำรวจ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุด ชรบ.ซึ่งมาจากประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเขตเมืองแล้ว วันนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนชาว อ.โคกโพธิ์ จะต้องช่วยกันป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบอย่างเข้มแข็งอีกด้วย...!!!
นวย  เมืองธน
********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น