วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผาสุก 01 ลุยยาเสพติด

           ช่วงหนึ่งของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ผมมีโอกาสเดินทางมาดูงานบทบาทของฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ "ชุมชนผาสุก" ซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างบ้านเรือนริมถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และเป็นชุมชนที่ถูกระบุว่าห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นแหล่งพักยาและกระจายยาเสพติดสู่กลุ่มผู้ค้ารายย่อย และแพร่ระบาดไปยังสถานบริการ สถานบันเทิง โรงงาน ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน
           เนื่องจาก "เครือข่ายชุมชนผาสุก" หลายคนที่เคยถูกจับกุม เมื่อพ้นโทษออกมาก็ยังลักลอบจำหน่ายยาเสพติดซ้ำซากเหมือนเดิม ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังกันเกือบ 100 นาย ลงพื้นที่ "ชุมชนผาสุก" เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดภายในชุมชน โดยมีกำลังผสมเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง พร้อม "น้องหมา" ที่มาเสริมทัพปฏิบัติการณ์ดมกลิ่นค้นหายาเสพติดภายในชุมชนอีกด้วย
   "สงคราม ขำต้นวงษ์" ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ป.ป.ส.) บอกว่า เพื่อเป็นไปตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดอุดรธานี จะต้องลงไปในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการปราบปรามผู้ค้า นำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการรักษา การควบคุมสถานประกอบการต่างๆ อาทิ บ้านเช่า ร้ามเกมส์อินเทอร์เน็ต และประการสุดท้ายต้องเร่งรัดควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการปล่อยปละละเลย และการเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม


          "วลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์" นายอำเภอเมือง จ.อุดรธานี บอกว่า ทางอำเภอเมืองได้ร่วมกับสารวัตรนักเรียนที่มีชื่อเสียงของทางอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบริการ ร้ามเกมส์อินเทอร์เน็ต เป็นประจำในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อย 4 ครั้ง ซึ่งในเขตอำเภอเมืองมีร้ามเกมส์อินเทอร์เน็ตจำนวน 195 แห่ง โดยมีการตรวจสอบเป็นประจำ และได้ทำการจับกุมจำนวน 6 แห่ง พักใบอนุญาตทั้ง 6 แห่ง และที่ผ่านมาได้จับกุมรีสอร์ททำผิดกฎหมายจำนวน 2 แห่ง

             สำหรับแผนปฏิบัติงาน "ผาสุก 01" "สุทธินันท์ บุญมี" รองผู้ว่าฯ อุดรธานี บอกว่า จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงาน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจใน "ชุมชนผาสุก" และเป็นสถานที่ทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง


          จัดชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ สกัดกั้น ตรวจบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออก "ชุมชนผาสุก" บริเวณทางเข้า "ชุมชนผาสุก", บริเวณซอยสุวรรณ, และบริเวณซอยหงษาคำ ทั้งนี้ ยังจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตั้งชุดลาดตระเวนป้องปราบการกระทำผิดด้านเยาเสพติดและอบายมุข และจัดชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น สืบสวน ปราบปราม จับกุมผู้ค้ายาเสพติดใน "ชุมชนผาสุก"

             ส่วนการจัดสร้างบ้านมั่นคงนั้น "รองผู้ว่าฯ อุดรธานี" บอกว่า ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการย้ายประชาชนในชุมชนออกไปอยู่บ้านมั่นคง เนื่องจากที่ "ชุมชนผาสุข" ชาวบ้านเกือบ 300 ครอบครัว อาศัยบุกรุกอยู่สองข้างทางของถนนตัน ซึ่งเป็นที่ของกรมทางหลวง เบื้องต้นมีชาวบ้านแจ้งความจำนงค์ขอย้าย 80 ครัวเรือน
    "ที่ผ่านมา "ชุมชนผาสุก" ถูกมองว่าเป็นสลัมใจกลางเมืองอุดรฯ เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด อยู่ใกล้สถานที่ราชการสำคัญๆ หลายแห่ง แม้ทางจังหวัดจะมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เทศบาลฯ สาธารณสุข พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ตาม" รองผู้ว่าฯ อุดรธานี กล่าว
     "ชัย ศรีจันทร์เพ็ญ" ประธานชุมชนผาสุก บอกว่า ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเริ่มหนักขึ้นในช่วงปี 2544 ปัจจุบันนี้สถานการณ์ยาเสพติดลดลงกว่าเดิมมาก เพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการกวดขันมากขึ้น ซึ่งตนก็คอยบอกชาวบ้านอยู่เสมอว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บางคนก็เชื่อ
บางคนก็ไม่ฟัง ตนเองไม่สามารถพูดอะไรได้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากกลัวอันตรายเหมือนกัน
    "จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์พลังแผ่นดินแห่งชาติ ศพส.จ.อุดรธานี ที่เข้ามาฝังตัวภายใน "ชุมชนผาสุก" นานถึง 3 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านยาเสพติด บอกว่า สถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนขณะนี้อยู่ในช่วงสามารถประคองได้ คือ คนที่ค้ายาเสพติดลดลง ส่วนการนำยาเสพติดเข้ามาพักในชุมชน

ก็ไม่สามารถเอาเข้ามาได้ เพราะมีด่านตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลกัน 24 ช.ม. "คนค้าก็ลำบาก คนเสพก็ลำบาก" และก็คงทยอยออกจากชุมชนกัน จึงถือเป็นมาตรการกดดันที่เห็นผล
     "พ.ต.อ.สุรินทร์ ชัยชมภู" รองผบก.ภ.จว.อุดรธานี บอกว่า การบูรณาการกำลังของหน่วยงานทุกฝ่ายใน จ.อุดรธานี ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะ "ชุมชนผาสุก" เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ทั้งเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ มีบุคคลหลากหลายอาชีพเข้ามาพักอาศัย เกิดปัญหาอบายมุขต่างๆ เช่น ยาเสพติด และการพนัน กลายเป็นภาพที่คนเข้าใจว่าถ้าจะหาซื้อยาเสพติดต้องมาที่แห่งนี้


         "พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร" หัวหน้ากองยุทธการณ์ มณฑลทหารบกที่ 24 บอกว่า ต้องอาศัยช่วงจังหวะนี้เพื่อทำความสงบสุขให้กับพื้นที่ จึงได้สนธิกำลังกัน ทั้งทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ ตชด.และฝ่ายปกครอง เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกัน หลักๆ ก็มีการตั้งจุดตรวจร่วม การจัดสายตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ รวมทั้งการสนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นจับกุมบ้านเป้าหมาย ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับ ส่วนปัญหาที่ชาวบ้านบางส่วนในชุมชนยัง
ไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่บ้านมั่นคงนั้น
เป็นการติดขัดเรื่องงบประมาณการย้ายในแต่ละบ้านเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็พร้อมจะย้ายออกกันอยู่แล้ว
      ส่วน "น.ท.คมกริช กระแสอรรถ" ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 จ.อุดรธานี บอกว่า ระยะแรกในการตรวจค้นการเข้า-ออกอาจมีปัญหาบ้าง แต่หลังจากได้มีการชี้แจงว่าอยากให้พื้นที่นี้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดน้อยลง ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ขณะเดียวกันทางกองทัพอากาศก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินภารกิจปฏิบัติการ
จิตวิทยาภายใน "ชุมชนผาสุก" แห่งนี้ ทั้งเล่นดนตรี กีฬา และสันทนาการอื่นๆ ด้วย
ขณะที่ "อภิชาติ เทียวพานิช" รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกว่า การป้องกันซึ่งมีด่านตรวจถึง 3 ด่าน โดยมากไม่ค่อยเห็นในหมู่บ้านที่ไหน และก็มีการบูรณาการทุกฝ่ายในการอยู่เวรยาม ตรวจสอบการเข้า-ออกภายในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ "ชุมชนผาสุก" แล้ว ก็รู้สึกพอใจในเรื่องมาตรการป้องกันที่เด็ดขาด ทำให้ผู้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็เกรงกลัว ส่วนเยาวชนที่เดินทางออกจากชุมชน และกลับเข้ามาตอนกลาง
คืน ก็จะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย
   ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ"  ในระหว่างที่ลงพื้นที่ "ชุมชนผาสุก" ผมมีโอกาสได้เข้าไปเจาะลึกเส้นทางของขบวนการค้ายาเสพติดภายในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งพบว่าบ้านบางหลังจะใช้วิธีเลี้ยงสุนัขไว้จำนวนหลายตัว เพื่อใช้เสียงสุนัขเห่าแจ้งเตือน ส่วนบางบ้านนอกจากจะมีการสร้างประตูลับต่างๆ เพื่อใช้ในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ระหว่างถูกติดตามแล้ว จากการสังเกตุยังพบร่องรอยการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันก่อนหน้านี้ด้วย สำหรับแผนปฏิบัติงาน "ผาสุก 01" จึงเป็นความคาดหวังว่าปัญหายาเสพติดภายในชุมชนแห่งนี้คงจะหมดไป และเห็นผลเป็นรูปธรรมในเร็ววัน...!!!
           นวย เมืองธน
********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น