วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

สัมผัสวิถีคาวบอย "ฟาร์มม้า"อ.ส.ค.

             "ะลอนตามอำเภอใจ"-หากเอ่ยถึง "การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" ก็คงหมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์
                ก่อเกิดรายได้ต่อชุมชน เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และคงเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่
              บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม เช่น สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง รวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ
             "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถือเป็นแหล่ง "ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ที่ถูกนักท่องเที่ยวกล่าวขานถึงในโลก "โซเชียลมีเดีย" กันอย่างแพร่หลาย สำหรับผู้คนที่เดินทางมา "ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" ที่ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" แห่งนี้ครับ ช่วงงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ผมก็มีโอกาสเดินทางมา
          "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่ "อ.ส.ค. มวกเหล็ก" และถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้สัมผัส "การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" ที่ฟาร์มโคนมฯ แห่งนี้
     นอกจาก "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" จะเป็นแหล่ง "ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโคนมอย่างครบวงจรแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ คือ การนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม,
             ชมการสาธิตรีดนมโคแบบโบราณ  และนักท่องเที่ยวยังสามารถทดลองรีดนมด้วยตัวเองอีกด้วย,  ป้อนนมให้ลูกโค, ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค., ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค, รับฟังการบรรยายการเลี้ยงโคนมครบวงจร, การทำอาหารหมักสำหรับโค, การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย อาทิ การบ่วงบาศโค และการบังคับโค ฯลฯ
   ส่วนไฮไลท์ที่ทาง "อ.ส.ค. มวกเหล็ก" เพิ่มกิจกรรมเข้ามาเพื่อดึงดูด "นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร" เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวที่หลงใหลกลิ่นไอของ "เมืองคาวบอย"
ก็เห็นจะเป็น "ฟาร์มม้า" และมีการจำลองสถานที่ และวิถีชีวิตคาวบอย แบบตะวันตก รวมถึงการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาวบอยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างจุใจอีกด้วย โดยเฉพาะการขี่ม้าที่นี่มีม้าให้ขี่กันแน่นอน ที่สำคัญ "ฟาร์มม้า" และการจำลองวิถีชีวิต "เมืองคาวบอย" ณ จุดนี้ กำลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง และถือว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ
    แน่นอนว่า เมื่อมาถึงถิ่น "เมืองคาวบอย" ที่ "อ.ส.ค. มวกเหล็ก" แห่งนี้ ถ้าไม่ได้พูดคุย

กับเจ้าถิ่นอย่าง "คุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์" รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถึงแนวคิดที่มาของ "ฟาร์มม้า" แห่งนี้ ก็ดูเหมือนจะยังมาตะลอนฯ ไม่ครบสูตรเท่าไหร่นัก การเปิดฉากสัมภาษณ์ พูดคุยกับ "คุณสุชาติ" แบบสไตล์คาวบอย...จึงเริ่มขึ้นอย่างออกรสชาติแบบ...
          "คุณสุชาติ" บอกว่า ที่ผ่านมากิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน "อ.ส.ค. มวกเหล็ก" ก็จะมีคอกสวนสัตว์ นกกระจอกเทศ และอื่นๆ เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาที่ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" 
              ก็จะมาดูการรีดนมโค ฯลฯ เราจึงเห็นกิจกรรมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวควรจะมีมากกว่านี้ จึงได้เพิ่มกิจกรรมการขับขี่รถเอทีวีเข้ามา และเมื่อปีที่แล้วก็ได้ติดต่อกับทาง "ลลิตาฟร์าม" เข้ามาจัดกิจกรรมฟาร์มม้าขึ้นในที่แห่งนี้ เนื่องจากเราเห็นว่า "ฟาร์มม้า" จะเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของ "เมืองคาวบอย" นอกเหนือจากการที่ได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถชมการแสดงโชว์ต่างๆ ที่ "ฟาร์มม้า" อาทิ การเต้นลีลาสม้า, การเต้นไลน์ม้า, การฟาดแส้
หรือการตีแส้คาวบอย, การแสดงบ่วงบาศ ฯลฯ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคาวบอย ซึ่ง "อ.ส.ค. มวกเหล็ก" และ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" ก็เปรียบเสมือน "เมืองคาวบอย" เมืองโคนมอยู่แล้ว และ "ฟาร์มม้า" ก็จะเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
  "รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค." บอกอีกว่า ที่ผ่านมาหลังจากมีการจัดให้มี "ฟาร์มม้า" ขึ้น ก็พบว่าประสบความสำเร็จพอสมควร เนื่องจากได้รับกระแสการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพราะในเวลา 1 ชั่วโมง

          ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมต่างๆ ที่ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" ก็สามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตคาวบอยที่ "ฟาร์มม้า" แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสถานีสุดท้ายสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเรา
"หลังจากมี "ฟาร์มม้า" ที่นี่ ส่งผลให้ละครทางทีวีหลายช่อง นิยมมาถ่ายทำละครที่นี่ เพราะนอกจากจะได้โลเกชั่น ภูเขา เทือกเขา ทุ่งหญ้า และยังมีม้าให้ใช้ประกอบการแสดงอีก ซึ่งปีที่แล้วมีมาถ่ายละคร 3 เรื่องในวันเดียวกัน ซึ่งในปีนี้ก็มีการติดต่อมาถ่ายละครกันอย่างต่อเนื่อง และ
ถือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว อย่างน้อยๆ นักท่องเที่ยวเองก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนม และถือเป็นการรณรงค์การบริโภคนมอีกส่วนหนึ่งด้วย" รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.กล่าว
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค "คุณสุชาติ" ฝากถึงนักท่องเที่ยวว่า "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" นอกจากจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมธรรมชาติที่สวยงามภายในฟาร์มพื้นที่กว่า 2 พันไร่
                และอุตสหกรรมโคนมแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถชมสถานีม้า หรือ "ฟาร์มม้า" ของเรา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเพิ่มเติมขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีการแสดงวิถีชีวิตคาวบอย จึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและมาสัมผัสกลิ่นไอของ "เมืองคาวบอย" ที่ "ฟาร์มม้า"  ณ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" แห่งนี้กัน...สำหรับวันนี้ "ตะลอนตามอำเภอใจ" คงต้องกล่าวคำว่า สวัสดี และโบกมือลากันไปก่อน ส่วนครั้งหน้าผมจะพาไปตะลอนฯ ที่ไหนกันบ้าง อย่าลืมติดตามกันครับ...!!!
นวย เมืองธน
************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น