วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปลอดเหล้าเพื่อสุขภาพ

            "ะลอนตามอำเภอใจ"-บนเนื้อที่ 2,700 ไร่ ริมถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ถือเป็นสถานที่ตั้ง"ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ ยังถือเป็นประวัติศาสตร์ และจุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย
                โดยเมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์ค เป็นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลเดนมาร์ค และสมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์ค ได้ร่วมใจกันน้อมเกล้าถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์คขึ้น ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แห่งนี้ครับ
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระเจ้าเฟรดเดอริค พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 ของประเทศเดนมาร์ค ได้เสด็จเปิดฟาร์มโคนม เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505 ต่อมาได้โอนกิจการทั้งหมดให้รัฐบาลไทย และให้จัดเป็นองค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและรับซื้อนมดิบจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม

              ผมหยิบยกเรื่องราวของ "ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค" องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาเขียนถึงเพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อช่วงปลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557 และเปิดแผนขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ระหว่างวันที่ 17-22  มกราคม 2557
นอกจากนี้ วันแถลงข่าวดังกล่าว ยังมีการแสดงต่างๆบนเวที พร้อมทั้งสาธิตการทำ "นมคาราเมลอินคันทรี" ซึ่งเป็นเครื่องดื่มร้อน และ "ค็อกเทลนม" เครื่องดื่มเย็นที่ปราศจากแอลกอฮอล์ อีกด้วย แต่ที่ไฮไลท์สุด เห็นจะเป็นการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ พระเอกฮีโรพันธุ์ใหม่ "มิก ทองระย้า" จากละคร "ลูกผู้ชายพันธุ์ดี" ช่อง 7 สี และเซ็กซี่สตาร์ "ครีม ธิชาชา เจริญพงษ์ปรีชา" จากละคร "ผู้ชนะสิบทิศ" ซึ่งบอกอย่างไม่อายเลยว่า ถ้าไม่มีการเปิดตัวดารากัน 
    ผมคงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นดาราบ้างพราะเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งที่ไม่ใช่สายบันเทิง แถมยังตกเทรนด์เรื่องดารา นักแสดงอย่างมาก ต้องขออภัยอย่างแรง
"ครีม ธิชาชา เจริญพงษ์ปรีชา" นักแสดงสาวเซ็กซี่สตาร์  บอกว่า อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลโคนมแห่งชาติ  ประจำปี 2557 ที่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรีกันค่ะ นอกจากจะมีกิจกรรมมากมายแล้ว เรายังได้เห็นคุณค่าของนมด้วย ว่านมนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหน เพราะคนเราเกิดมาก็ต้องดื่มนม

เกิดมาวันสองวันก็ต้องดื่มนมแม่ ถ้าบางคนดื่มนมแม่ไม่ได้ ก็จะต้องหานมอย่างอื่นมาดื่มทดแทนนมแม่กัน ตอนอยู่อนุบาลก็ต้องดื่มนม เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีนมอีกรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นนมเปรี้ยว พออายุสูงขึ้นก็ต้องดื่มนมที่มีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูก ถ้าไปเที่ยวที่งานนี้ก็จะรู้คุณค่าของนมว่ามีมากแค่ไหน
           


            "มิก ทองระย้า" พระเอกหนุ่มสูงยาว เข่าดีเปล่าไม่รู้ บอกว่า อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติกันมากๆครับ เพราะเท่าที่จำความได้ผมเองชอบดื่มนมอย่างมาก ดื่มนมตั้งแต่เด็กๆ ช่วง ม.3 ดื่มวันละ 4 กล่อง โตมาก็ยังชอบดื่มนมอยู่ ที่สำคัญเด็กๆ ถ้าดื่มนมแล้ว จะช่วยในการพัฒนาสมอง ร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพด้วย การดื่มนมจึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
 "นพดล ตันวิเชียร" รอง ผอ.ทำการแทน ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บอกว่า การจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติครั้งนี้ ทางอ.ส.ค.ได้ปรับลดกิจกรรมบันเทิงลง โดยจะเน้นรูปแบบการจัดงานแบบ "ปลอดเหล้า" หรือบันเทิงเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันยังได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 โดยจะจัดให้มีนิทรรศการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, 

มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, และไทย ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเจรจาธุรกิจการค้า และหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
         ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ภายในงานนอกจากจะมีการจำลองเป็นเมืองคาวบอย ปลอดแอลกอฮอล์ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาเป็นการดื่มนมเพื่อเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับโคนมทั้งระบบ มีการออกร้านจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งยังมีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม การประกวดโคนม และการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย...!!!
นวย เมืองธน
*****************************************************
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น