วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

โอทอปเด่นบ้านโคกไคร ลือเลื่อง "กุ้งย่าง" รสเลิศ

            "ะลอน ตามอำเภอใจ"-"ชุมชนบ้านโคกไคร" ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ถือเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ หาดตั้งเลน หรือเขาตั้งเลน, หาดทรายร้อน หรือหาดน้ำร้อน, ดอนหอยตลับ หรือหอยปากหนา, ป่าชายเลน, ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์, ถ้ำลอด หรือถ้ำมืด เป็นเป็นอุโมงค์ที่ลอดผ่านภูเขา ที่ทอดยาวไปโผล่ที่ป่าโกงกางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะพบกับผาหินปูนที่สวยงาม ซึ่งสามารถลอดผ่านได้ด้วยการนั่งเรือคายัค เท่านั้น
             นอกจากนี้ ยังมี ถ้ำผีหัวโต ซึ่งเป็นถ้ำที่ภาพเขียนสีโบราณ ลักษณะภายในถ้ำกว้างขวาง สามารถเดินชมภาพเขียนสีโบราณผนังถ้ำกว่า 50 ภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราว พิธีกรรมความเชื่อและวิถีชีวิตในอดีตนับ 3 พันปีทีเดียว, หาดทรายร้อน หรือทรายโคลน ที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้เลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้น เพียงแค่ย่ำด้วยเท้าเปล่าไปบนผืนทราย และหาดปูมดแดง ซึ่งเป็นปูตัวแดงๆ ขนาดเล็ก และพบชุกชุมที่สุดที่หาดแห่งนี้
        ด้วยเหตุนี้ "ชุมชนบ้านโคกไคร" จึงถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว (OVC) ประจำปี 2556 หมู่บ้านชนะเลิศของภาคใต้   เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แต่ที่น่าประทับใจ และน่าชมเชย เห็นจะเป็นการที่คนใน "ชุมชนบ้านโคกไคร" ต่างช่วยกันบริหารจัดการ และดำเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ และน่าประทับใจต่อผู้มาเยือน"ชุมชนบ้านโคกไคร" แห่งนี้ครับ
             "ตะลอน ตามอำเภอใจ" เคยเขียนถึงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนแห่งนี้ไปแล้ว เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน นำสื่อมวลชนสัญจร เดินทางมาศึกษาดูงานที่ "ชุมชนบ้านโคกไคร" แห่งนี้  "สมพร สาระการ" หรือ "บังโสบ" ทำหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยว  ในฐานะคนพื้นที่ "ชุมชนบ้านโคกไคร" ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมายได้อย่างน่าประทับใจ
          แต่ขณะเดียวกันเสน่ห์อย่างหนึ่งของ "ชุมชนบ้านโคกไคร"
ที่ไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เห็นจะเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชน, วิถีชีวิต, วัฒนธรรม ประมงพื้นบ้าน, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแปรรูปต่างๆมากมายที่ผมเองได้พบเห็นในวันที่ "ขวัญชัย วงศ์นิติกร" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว ที่บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย  อ.ทับปุด จ.พังงา แห่งนี้ โดยมี "ธำรงค์ เจริญกุล"  ผู้ว่าฯพังงา และ "ประพันธ์ พรหมสมบูรณ์" พัฒนาการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
 และเข้าร่วมงานครั้งนี้ อย่างล้นหลาม
           "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" ย้ำชัดว่าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่ง "ชุมชนโคกไคร"  มีการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้าน จัดตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในรูปขององค์กรชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนให้มีความยั่งยืน และเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย
         "การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีต้องทำโดยชุมชน ไม่ใช่ทำโดยใครคนใดคนหนึ่ง อยากให้การท่องเที่ยวเกิดการกระจายรายได้ อย่างทั่วถึง จะทำให้เกิดการรักษาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ควบคุมในขอบเขตของชุมชนส่วนรวม การท่องเที่ยวเชิงชนบท เชิงอนุรักษ์กำลังได้รับความนิยม บ้านโคกไครมีจุดแข็งของความเป็นธรรมชาติสูง เข็มแข็งด้วยตัวเองของชุมชน เป็นแชมป์เปี้ยน

ของภาคใต้ ย่อมจะได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จได้" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว
          นอกจากนี้ "อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" ยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมพื้นบ้าน, กะปิทำมือ, กุนเชียงปลาที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ของกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร เลขที่ 29 หมู่1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลอันดามัน ผลิตภัณฑ์กุ้งย่างที่มีชื่อเสียงของจ.พังงา อีกด้วย
         "บำรุง ผลทวี" นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(อบต.) มะรุ่ย บอกว่า ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมง และมีสินค้าประเภทอาหารทะเลเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านบางส่วนจึงได้ยึดอาชีพการแปรรูปกุ้งย่าง เพื่อจำหน่ายภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดเท่าที่ควร เมื่อสตรีในชุมชนมีอัตราการว่างงานโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในตำบลจึงมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมผลิตกุ้งย่างแปรรูป โดยอบต.มะรุ่ย ได้สนับสนุนให้กลุ่มสตรีในชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม


"พวงเพชร คาหาปะนะ" ประธานกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร บอกว่า กุ้งเสียบหรือกุ้งย่างนั้น เป็นการถนอมอาหารของชาวปักษ์ใต้วิธีหนึ่ง และเป็นของกินที่รู้จักกันดีในจ.พังงา เพราะเป็นแหล่งที่กุ้งนาง, กุ้งแตะ หรือกุ้งแต้ ซึ่งนำมาใช้ทำกุ้งเสียบหรือกุ้งย่าง ซึ่งกุ้งเสียบนี้จะเป็นอาหารกินเล่น หรือใช้แทนกุ้งแห้งในการทำอาหารก็ได้
อาทิ แกงส้มยอดมะขาม, มะขามสดผสมผักบุ้ง หรือผักอื่นๆ, แกงกะทิ, ต้มโคล้ง, ต้มยำ, ตลอดจนอาหารยำประเภทต่างๆ ก็ได้เหมือนกัน
         ส่วนการทำกุ้งเสียบ 
"คุณพวงเพชร" บอกว่า จะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกกุ้ง โดยกุ้งที่จะนำมาย่างต้องสด และล้างให้สะอาด โดยไม่ต้องปอกเปลือกกุ้งออก แล้วนำมาย่างไฟอ่อนๆ ในขณะที่ย่างความร้อนและควันที่ลอยกรุ่นขึ้นมา จะทำให้กุ้งมีกลิ่นหอมและสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำกุ้งเสียบนั้น นอกจากจะเป็นอาหารที่ทำไว้กินเองแล้ว ชาวบ้านยังจำหน่ายเพิ่มรายได้ไม่น้อยทีเดียว   
           "สมานศักดิ์ คาหาปะนะ" ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา บอกว่า "กุ้งย่าง" ของกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ถือเป็นสินค้าโอทอป ระดับห้าดาว ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงติดต่อกันหลายปี ตั้งแต่ตั้งกลุ่มฯมา และกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ก็เคยได้รับรางวัลศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลดีเด่นระดับประเทศ
          ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอน ตามอำเภอใจ" จุดเด่นของ "ชุมชนบ้านโคกไคร" ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้แก่ชุมชน มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  จึงถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่น่าประทับใจ สำหรับผู้คนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน "ชุมชนบ้านโคกไคร" แห่งนี้...!!!
                                                           นวย  เมืองธน
*****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น