วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

"บ้านโคกไคร" ท่องเที่ยวเด่น ดู"ปูมดแดง"สัมผัสชีวิตชุมชน

         ะลอนตามอำเภอใจ-"ชุมชนโคกไคร" หมู่ 1 บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้น "โคกไคร" คำว่า "โคก" นั้นหมายถึงที่สูงเหนือน้ำหรือเป็นเนินสูงๆ พื้นที่ของหมู่บ้านติดทะเล พอเวลาน้ำทะเลลดก็จะดูว่าพื้นที่นั้นสูงเหนือระดับน้ำทะเลมาก และมีการปลูกพืชสวนครัว เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาต้นตระไคร้ ลักษณะเป็นตระไคร้กรูดลำต้นใหญ่และสูง ไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร เนื่องจากกลิ่นคล้ายใบมะกรูด แต่คนในอดีตจะใช้ใบไว้ใส่ในท้องแพะเพื่อดับกลิ่น ซึ่งพบเห็นเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน
            "ตะไคร้" นั้น ภาษาพื้นบ้านของคนใต้จะเรียกสั้นๆ ว่า "ไคร" เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน "โคกไคร"หมายความว่าพื้นที่หรือ "เนินตะไคร้" ในอดีตอาชีพหลักของชาวบ้าน "โคกไคร" นั้นจะยึด อาชีพประมงพื้นบ้าน หากุ้ง,หอย, ปู, ปลา มาขาย หรือแลกกับผักผลไม้กับหมู่บ้านใกล้เคียง ต่อมามีการพัฒนามาเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลากะพงขาว, ปลาเก๋า, และหอยนางรมเป็นหลัก มีการแปรรูปสัตว์น้ำ ทั้งปลาเค็ม, กุ้งเสียบ, หอยดอง และกะปิ และทำสวนปาล์มแต่ไม่มากนัก
             ผมหยิบยกเรื่องราวของ "ชุมชนโคกไคร" มาเขียนถึง เพราะมีโอกาสเดินทางมา "ตะลอน ตามอำเภอใจ" ร่วมกับคณะผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนเดินทางมาศึกษาดูงานที่ "บ้านโคกไคร" แห่งนี้  และถือเป็นหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว (OVC) ประจำปี 2556 อีกด้วยครับ
            ที่สำคัญภายใน "บ้านโคกไคร" แห่งนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆมากมาย อาทิ หาดตั้งเลน หรือเขาตั้งเลน, หาดทรายร้อน หรือหาดน้ำร้อน, ดอนหอยตลับ หรือหอยปากหนา ส่วนทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ก็มีป่าโกงกาง ป่าชายเลน ที่สวยงาม รวมถึงหาดทราย สัตว์น้ำ เช่น ปลา, ปู, หอย และได้เห็นภูมิปัญญาของชาวชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม มีประมงพื้นบ้าน, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแปรรูปต่างๆมากมาย
         "สมพร สาระการ" หรือ "บังโสบ" ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ "บ้านโคกไคร"  คนหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยว บอกว่า "ปูมดแดง" บริเวณหาดตั้งเลน ที่มักออกมานับแสนๆ ตัวในช่วงที่น้ำลด ถือเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นอย่างมาก ที่สำคัญ "ปูมดแดง" จึงถือเป็นจุดขายสำคัญของหาดตั้งเลน ขณะที่ "หาดทรายร้อน" ก็ถือเป็นสถานที่ซึ่งได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดยลักษณะเด่นสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากกลุ่มควันที่ฟุ้งตลบทั่วบริเวณหาดทราย ที่สำคัญ "ทรายโคลน" ที่นี่ยังมี

สรรพคุณช่วยกระตุ้นให้เลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้น เพียงแค่ย่ำด้วยเท้าเปล่าไปบนผืนทราย นักท่องเที่ยว จึงนิยมต่างพากันมาเดินย่ำทรายร้อน หรือเล่นน้ำทะเลร้อน เผื่อผ่อนคลายอาการเกี่ยวเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ที่หาดทรายร้อนแห่งนี้เป็นประจำ
           


        "บังโสบ"  บอกอีกว่า ส่วนการนั่งเรือคายัคที่ "บ้านโคกไคร" สัมผัสวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน และใกล้ชิดธรรมชาติ จะทำให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นตลอดการล่องเรือ และสนุกสนาน โดยเฉพาะ "ถ้ำลอดเหนือ" หรือเรียกอีกชื่อว่า "ถ้ำมืด" เป็นอุโมงค์ที่ลอดผ่านภูเขา ที่ทอดยาวไปโผล่ที่ป่าโกงกางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะพบกับผาหินปูนที่สวยงาม ซึ่งสามารถลอดผ่านได้ด้วยการนั่งเรือ "คายัค"  เท่านั้น และยังมี "ลากูน" หรือที่เรียกว่า "เวิ้งหุบเขา" ซึ่งจะต้องนั่งเรือคายัค ลอดผ่านหุบเขาเข้าไปภายในเงียบสงบจนสามารถได้ยินเสียงธรรมชาติ
จะทำให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลาย บางครั้งก็จะได้พบเห็นฝูงค่าง ที่คอยมาทักทายนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้อีกด้วย ส่วน "ถ้ำลอดใต้"  ก็ถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นหินงอก หินย้อนบนเพดานถ้ำและพืชพันธุ์ที่รายรอบ ถือเป็นศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างอัศจรรย์จริงๆ สำหรับ "ถ้ำผีหัวโต" เป็นถ้ำภาพเขียนสีโบราณ ลักษณะภายในถ้ำกว้างขวาง สามารถเดินชมภาพเขียนสีโบราณผนังถ้ำกว่า 30 ภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราว พิธีกรรมความเชื่อและวิถีชีวิตในอดีตนับ 3 พันปีทีเดียว
          "ขวัญชัย วงศ์นิติกร" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บอกว่า "บ้านโคกไคร" ถือเป็นหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว (OVC) ประจำปี 2556 โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้แก่ชุมชน
           นอกจากนี้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
           อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บอกอีกว่า "บ้านโคกไคร"  เป็นชุมชนหนึ่งในอ.ทับปุด จ.พังงา ที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากร มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน
ที่สมบูรณ์ ผู้คนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและโดดเด่นหลายแห่ง  อาทิ   "ปูมดแดง" ซึ่งเป็นปูขนาดเล็ก พบหลายแห่งทางภาคใต้ แต่ที่ชุกชุมที่สุดน่าจะเป็นที่ชุมชนแห่งนี้ จะพบเห็นปูตัวแดงๆ  มากมายตามชายหาด จนเรียกกันว่า "หาดปูมดแดง" วันนี้ "ชุมชนโคกไคร"  มีการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้าน จัดตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนิน งานจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปขององค์กรชุมชน เป้าหมายคือ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนให้มีความยั่งยืนตลอดไป
ขณะเดียวกัน เป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย
         ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอน ตามอำเภอใจ" นอกจากผมเองจะได้เก็บความประทับใจในการได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ชุมชน "บ้านโคกไคร" แล้ว
         ชาวชุมชน "บ้านโคกไคร" ยังถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่ดี
ในการรวมกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทำให้ชุมชน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดความร่วมมือในทำกิจกรรมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย...!!!
                                                          นวย เมืองธน
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น