วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

"บ้านลอยน้ำ" บางระกำ วิถีชีวิตเกิดพร้อมน้ำท่วม

          "ะลอนตามอำเภอใจ"-"อำเภอบางระกำ" จ.พิษณุโลก ถือเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เป็นชุมชนที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีคูคลอง และต้นระกำมากมาย ชาวบ้านใช้ไม้ระกำเป็นวัตถุดิบในการเผาถ่าน ซึ่งถือว่าเป็นถ่านไม้เนื้อดี จึงได้ชื่อว่า "บางระกำ" ปัจจุบัน ไม้ระกำเหลืออยู่จำนวนน้อย อาชีพหลักๆของชาวบ้านบางระกำ ส่วนใหญ่ก็จะทำนา ปลูกข้าว และทำการเกษตรอื่นๆ
             สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก และปัญหาน้ำท่วมหนักสุดคงจะหนีไม่พ้นที่ "อำเภอบางระกำ"  เนื่องจากน้ำยมที่ล้นตลิ่ง และมักจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านที่อยู่ตามริมแม่น้ำยม ไม่ว่าแม่น้ำสายหลัก หรือสายรอง ชาวบ้านจะประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนในทุกๆปี
            จากความเดือดร้อนน้ำท่วม ซ้ำซาก จำเจ ในพื้นที่ "อำเภอบางระกำ" ทางจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ผุด "โครงการบ้านลอยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ขึ้นมาโดยเป็นความร่วมมือของจังหวัดพิษณุโลก และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก    
            ผมหยิบยกเรื่องราวปัญหาน้ำท่วมที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก บางเขียนถึง เพราะมีโอกาสเดินทางมา "ตะลอน ตามอำเภอใจ" ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการปกครองและสื่อมวลชน จากแขนงต่างๆ ศึกษาดูงานภารกิจของกรมการปกครองในพื้นที่จ.พิษณุโลก "โครงการบ้านลอยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ที่อ.บางระกำ ถือเป็นสถานที่หนึ่ง ที่ผมได้มาสัมผัสกับชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงได้พูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลก
และผู้บริหารของอำเภอบางระกำ นำเยี่ยมชมโครงการบ้านลอยน้ำดังกล่าว
           "โครงการบ้านลอยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ถ้าผมจำไม่ผิด "ดร.ปรีชา เรืองจันทร์" ผู้ว่าฯ พิษณุโลก และ"ปิยธิดา เรืองจันทร์" นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเป็นประธานการส่งมอบบ้านลอยน้ำ ที่สร้างเสร็จแล้ว จำนวน 5 หลัง ให้กับชาวบ้านบ้านปลากราย ม.15 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 มี.ค.55 ปีที่ผ่านมา
           โดย ผู้ว่าฯ พิษณุโลก บอกว่า บ้านลอยน้ำ
ที่บ้านคลองปลากรายจำนวน 5 หลัง บริษัทโอสถสภาจำกัด มอบเงินทุนให้ทางจ.พิษณุโลก สร้างให้กับชาวบ้านคลองปลากราย ที่ประสบภัยน้ำท่วมจนบ้านพังได้รับความเสียหาย โดยโอสถสภา ออกทุนสร้างให้จำนวน 4 หลัง และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเงินสมทบทุนสร้างให้อีกจำนวน 1 หลัง  พร้อมกันนี้ ยังมีงบประมาณซ่อมแซมบ้านให้ชาวคลองปลากรายที่ได้รับความเสียหายจาก น้ำท่วมปีที่ผ่านมาอีก
            "ดร.ปรีชา" บอกอีกว่า บ้านลอยน้ำจำนวน 5 หลัง ที่บ้านคลองปลากราย ถือเป็นต้นแบบของการปรับตัวอยู่กับสภาพพื้นที่น้ำท่วม
 ที่ปกติทุกปี สภาพพื้นที่บ้านคลองปลากราย จะถูกน้ำจากแม่น้ำยมไหลล้นตลิ่งท่วมขังบริเวณบ้านและทุ่งนาสูง 2-3 เมตร เป็นประจำทุกปี และท่วมนาเฉลี่ย 3-4 เดือน เมื่อถึงเวลาน้ำท่วม บ้านจะยกตัวลอยตามระดับน้ำ แต่ยึดติดกับที่ด้วยเสาหลักรอบบ้าน 4 เสา และเมื่อน้ำค่อย ๆ ลดระดับลง บ้านก็จะลดลงมา และตั้งอยู่บนฐานเสาของตัวบ้าน
        "บุญธรรม เลิศสุขีเกษม" รองผู้ว่าฯพิษณุโลก บอกว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อมอบบ้านลอยน้ำให้กับผู้ประสบภัย จะดูที่การดำรงชีพ ความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ประสบภัย ซึ่งจะพิจารณา
ให้กับครอบครัวที่มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากและขัดสน แต่มีความประพฤติดีและขยันขันแข็งเป็นลำดับแรกก่อน นอกจากนี้ ก็ดูว่าที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพเก่าทรุดโทรม วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใด อีกทั้งความสูงของตัวบ้านสามารถพ้นระดับน้ำท่วมสูงสุดได้หรือไม่  และสภาพพื้นที่ มีบริเวณที่ว่างอยู่ติดกับบ้านหลังเดิมและรับรองว่าไม่เกิดปัญหา ถ้าใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างบ้าน และได้รับความเห็นจากเจ้าหน้าที่ว่ามีขนาดเนื้อที่เพียงพอกับขนาดบ้านลอยน้ำสามารถก่อสร้างได้
        
         "นายบุญธรรม" บอกอีกว่า สำหรับโครงการบ้านลอยน้ำในปี 2556 เกิดขึ้นตามโครงการ "บ้านของแม่" เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 270,000 บาท ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันประสานขอความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างบ้านลอยน้ำ
 มอบให้แก่ราษฎรผู้ยากจนและประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
           "ประสิทธิ์ วีทอง" กำนันตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก บอกว่า เหตุการณ์น้ำท่วมช่วงปลายปี 54 ประเทศไทย ถือว่าประสบกับวิกฤติอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด เพราะหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก และพื้นที่อ.บางระกำ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่
         "โครงการบ้านลอยน้ำ" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งชาวบ้านที่ยากจนและประสบกับอุทกภัยในพื้นที่บ้านคลองปลากาย ต.บางระกำ ได้รับบ้านลอยน้ำ ต่างดีใจที่ทางราชการเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถดำรงชีวิตช่วงประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างดียิ่ง
         "มังปอ ทองขาว" อยู่บ้านเลขที่ 347/18 บ้านคลองปลากราย หมู่ 15 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นชาวบ้านรายหนึ่งที่ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ เนื่องจากสภาพบ้านเกิดชำรุด
ทรุดโทรมมาก ทางจังหวัดพิษณุโลกจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับบ้านลอยน้ำ บอกว่า รู้สึกดีใจมากที่ทางราชการเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ ส่วนบ้านลอยน้ำที่ได้รับก็มีความทนทาน แข็งแรง เย็นสบาย โดยช่วงนี้ตนเองและเพื่อนบ้าน ได้ได้ติดตามข่าวสารเรื่องน้ำท่วมตลอดเวลา เพราะต้องเตรียมตัวที่จะขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นหนีขึ้นไปอยู่ที่สูง    
        "ปีนี้น้ำมาช้ากว่าทุกปี แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้  จึงได้ขนย้ายสิ่งของหนีขึ้นไปอยู่ที่สูงหมดแล้ว และเตรียมเข้ามาทำความสะอาดบ้านลอยน้ำ เพื่อรอรับน้ำท่วมในปีนี้ ซึ่งเชื่อว่าบ้านลอยน้ำจะสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี เหมือนปีที่ผ่านมา ที่สามารถลอยน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วม" นางมังปอ กล่าว
         "วิเชียร เพชรจินดา" อยู่บ้านเลขที่ 347/20 บ้านคลองปลากราย หมู่ 15 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ชาวบ้านอีกราย ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับบ้านลอยน้ำ บอกว่า ตนเองมีอาชีพรับจ้างเฝ้าสวน ซึ่ง "โครงการบ้านลอยน้ำ" ถือเป็นโครงที่ดี
มีประโยชน์ เพราะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมได้จริงๆ เพราะจ.พิษณุโลก พื้นที่น้ำท่วมหนักสุดอยู่ที่อ.บางระกำ โดยเฉพาะตอนที่น้ำยมล้นตลิ่ง ก็เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านจึงประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนกันอยู่เสมอ
          ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" แม้ชาวบ้านคลองปลากราย ต.บางระกำ จะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกันทุกปี แต่อาชีพหนึ่ง ที่เกิดขึ้นพร้อมกับน้ำท่วม เห็นจะเป็นการหาปลาขายช่วงน้ำท่วม เพราะปลาชุกชุมมาก ไม่ว่าจะเป็นปลาค้าว, ปลาสวาย ปลาแดง ปลาลึง ปลากด และปลาเนื้ออ่อน โดยชาวบ้านที่มาหาปลาช่วงนี้จะเยอะเป็นพิเศษ เพราะชาวบ้านต่างเกี่ยวข้าวไปหมดแล้ว จึงต้องมาหารายได้จากการจับปลาแทน และปลาที่ชาวบ้านหาได้ส่วนใหญ่จะมีคนขับรถตะเวนมารับซื้อถึงที่ ทำให้ชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมนี้ ต่างมีรายได้จากการหาปลาเป็นกอบเป็น จึงถือเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่ชาวบ้านสามารถอยู่คู่น้ำท่วมได้อย่างสุขใจ และมีความสุข  ณ บางระกำ แห่งนี้...!!!
                                                                    นวย เมืองธน
******************************************ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น