วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มะเขือเทศราชินี "แม่ฉุย" Q ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

         "ะลอนตามอำเภอใจ"-"มะเขือเทศ" หรือ Tomato ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์มะเขือเทศ คือ Lycopersicon Esculentum Mill  มะเขือเทศถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ตามหลักพฤกษศาสตร์ "มะเขือเทศ" ที่นิยมรับประทานกันมากก็คือ มะเขือเทศสีดา และมะเขือเทศราชินี

             ที่สำคัญ "มะเขือเทศ" จัดเป็นผลไม้ที่คนทั่วโลกนิยมรับประทานกันมากที่สุด โดยนิยมรับประทานมากกว่าผลไม้ยอดนิยมอันดับ 2 อย่างกล้วย มากถึง 16 ล้านตันต่อปี ส่วนผลไม้อันดับ 3 คือ แอปเปิ้ล และส้ม ตามลำดับ
             "มะเขือเทศ" นอกจากจะเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานกันมากที่สุดในโลกแล้ว ประโยชน์ของมะเขือเทศยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี, วิตามิเอ, วิตามินเค, วิตามินบี 1, วิตามินบี 2, ธาตุแคลเซียม, ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก โดย "มะเขือเทศ" ขนาดปานกลางนั้นจะมีปริมาณของวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอทั้งลูก และ"มะเขือเทศ" หนึ่งผลมีปริมาณวิตามินเอที่ร่างกายต้องการจำนวน 1 ใน 3 ของวิตามินเอที่ร่างกายต้องการต่อวันเลยทีเดียว นอกจากนี้ "มะเขือเทศ" ยังมีสารจำพวก ไลโคพีน (Lycopene),

แคโรทีนอยด์, เบต้าแคโรทีน และกรดอะมิโน เป็นต้น "มะเขือเทศ" ยังเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย เช่น ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด ขับปัสสาวะ รักษาความดัน เป็นต้น
          ผมหยิบยกเรื่องราวของ "มะเขือเทศ" มาเขียนถึงนั้น แฟนๆ "ตะลอนตามอำเภอใจ" อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าผมเปลี่ยนแนวมาเป็น... 
กูรูด้านสุขภาพนะครับ เหตุที่นำเรื่องของ "มะเขือเทศ" มาเขียนถึง เพราะมีโอกาสร่วมเดินทางมากับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือมกอช. ที่นำคณะสื่อมวลชนมาสัญจรดูงาน "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม" ม.5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่ปลูกมะเขือเทศราชินี และนำออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "แม่ฉุย" จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศขณะนี้
            "นันทิยา อุ่นประเสริฐ" รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) บอกว่า ช่วงปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำร่างหลักสูตรสร้างวิทยากรพร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมในรุ่นแรก
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาด้วย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และจัดฝึกอบรมให้แก่นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ทางด้านกระบวนการผลิตแบบ GMP ส่งผลให้มีสมาชิกและเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการประสานความร่วมมือกัน ทำให้สินค้าของเกษตรกรส่งออกไปต่างประเทศได้มากขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
        "จึงอยากส่งเสริมให้คนของเราปลูกผักผลไม้ที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง GAP การปฏิบัติที่ดีของการปลูกพืช ต้องมีระบบเพื่อป้องกันปัญหามาสู่ผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการปลูกพืช ทาง มกอช. จะให้ตราสัญลักษณ์ตัว Q เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพแล้ว โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ และการให้ความรู้แก่เกษตรกร" คุณนันทิยา กล่าว
        "คุณนันทิยา" ยังบอกว่า ขณะนี้ทาง มกอช.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร เช่น ในพื้นที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ก็จะมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับเกษตรจังหวัด เกษตรตำบลในพื้นที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำระบบที่ถูกต้องมาสู่เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และได้รับการรับรอง โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก ทั้งนี้ เนื่องจากมะเขือเทศเป็นผลผลิตที่ต้องรับประทานสด โดยจัดให้เป็นโครงการนำร่องหรือต้นแบบผู้ผลิตมีความปลอดภัย เลือกใช้สินค้าหรือสารเคมีที่ได้รับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ทำให้ได้ผลผลิตดี ราคาดี และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้น ในการรวมกลุ่มกันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งที่ทำให้มีสินค้าไปส่งตามความต้องการได้ทั่วถึงมากขึ้นไม่ล้นตลาดเหมือนที่เคยผ่านมา
  
           "ประยงค์ วงษ์สกุล" ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม เล่าว่า เริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด 146 ราย มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกันในอาชีพการเกษตร นำพาความเข้มแข็งและทำอาชีพได้อย่างเป็นระบบสู่ความยั่งยืน เดิมปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ หรือบางคนเรียกว่า "มะเขือเทศราชินี" โดยได้รับการส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบกับทาง มกอช.ทำโครงการมาตรฐานตัว Q โดยมีอาสาสมัครมาให้ความรู้กับผู้นำกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวเอง ส่งผลให้การผลิตมีความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
           "ในตอนแรกคิดว่าจะปลูกมะเขือเทศแบบปลอดภัยได้หรือไม่ ต้องปลูกด้วยเคมีอย่างเดียว ถ้าปลูกด้วยอินทรีย์ไม่ได้แน่ จึงได้มีการทดลองโดยใช้อินทรีย์อย่างเดียว ภายในระยะเวลาปีเศษ แต่ในสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือฤดูกาลที่แปรเปลี่ยน จึงไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ทั้งอินทรีย์และเคมีผสมผสานกันไป ก็ได้มีการทดลองปฏิบัติกับแกนนำกลุ่ม ซึ่งก็ได้ข้อคิดจากโครงการ Q อาสา จากอาจารย์ที่มาสอนว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้รอบด้าน และวิเคราะห์ว่าเราปลูกเพื่ออะไรและจะกระจายผลผลิตไปยังตลาดไหน" คุณประยงค์ กล่าว

              "ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม" ยังบอกครับว่า การปลูก "มะเขือเทศราชินี" ในระยะเริ่มแรกเราตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกมะเขือเทศปลอดภัย โดยในปีแรกตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้สมาชิกของเราได้รับรองกระบวนการผลิต 50% ปีที่สอง 75% และในปี 2557 ได้รับการรับรอง 100% แต่เนื่องจากมะเขือเทศพันธุ์นี้ให้ผลดกมาก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000-4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่สอดรับกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำ และที่สำคัญคือยังขาดความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในด้านการปลูกพืชให้มีคุณภาพและปลอดภัย ทางกลุ่มจึงร่วมมือกับทาง มกอช. ในการให้ความรู้ความทางวิชาการแก่กลุ่มสมาชิกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" หลังจาก "มะเขือเทศราชินี" ล้นตลาดและมีผลผลิตที่ไม่ได้ขนาด แถมยังมีตำหนิ "คุณประยงค์" และชาวบ้านจึงเกิดไอเดียพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยนำมาแปรรูปเป็น "มะเขือเทศราชินีอบแห้ง" และ "เชื่อมอบแห้งสามรส" เพราะการแปรรูปนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่า และทำให้มะเขือเทศมีรสชาติโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "แม่ฉุย" โดยการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดยจุดแข็งของกลุ่ม คือ ความขยัน อดทน ปัจจุบันทาง มกอช.ได้ให้การสนับสนุนอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและสมาชิกยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อนสมาชิกได้อีกด้วย และยังเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกหลานและผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งผลให้ผลผลิตมะเขือเทศราชินีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมได้รับมาตรฐาน GAP อีกด้วย...!!!
                                                       นวย เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น