วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตอาสาสร้างศิลปะ กำแพงเขาดินวนา

           "ะลอนตามอำเภอใจ"-งานจิตรกรรมฝาผนังแรกที่สุดสร้างเมื่อ 1500 ก่อนคริสต์ศักราชที่พบที่เกาะครีต ใน ประเทศกรีซ ชิ้นที่สำคัญที่สุดเรียกว่า "The Toreador"  เป็นเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คนกระโดดข้ามหลังวัว
            ส่วนงานชิ้นอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ก็พบบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ที่ประเทศอียิปต์ และโมร็อกโก ที่สำคัญงานจิตรกรรมฝาผนังที่พบมากในอียิปต์ ส่วนใหญ่พบในสุสาน หรือที่ฝังศพ ใช้วิธีวาดบนปูนแห้ง แต่ที่มาของจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ยังเป็นที่สันนิษฐานกันอยู่ ขณะที่นักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าจิตรกรจากครีตอาจจะถูกส่งไปวาดตามที่ต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้าหรืออาจจะเป็นการส่งเสริมความสำคัญของศิลปะลักษณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะสำคัญของสมัยนั้นก็ได้
         
         นอกจากนั้น จิตรกรรมฝาผนังยังเห็นได้จากสถาปัตยกรรมกรีก (Ancient Greece architecture) แต่ที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้เกือบหาไม่ได้ ที่มีก็พบทางตอนใต้ของอิตาลีที่เพสตุม (Paestum) ที่มันยาเกรเซีย (Magna Graecia) ซึ่งเป็นอาณานิคมกรีก จิตรกรรมที่พบเมื่อปี ค.ศ. 1968 ก็อยู่ภายในที่ฝังศพวาดมาตั้งแต่ 470 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่เรียกว่า "ที่ฝังศพของนักดำน้ำ" (Tomb of the Diver) ฉากที่วาดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้น อีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นคนกลุ่มหนึ่ง
 นอนเอนอย่างพบประสังสรรค์กัน อีกภาพหนึ่งเป็นภาพชายหนุ่มกระโดดลงไปในทะเล
        สำหรับจิตรกรรมฝาผนังไทย เริ่มเขียนขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 18 มีลักษณะอิทธิพลศิลปะอินเดียและเขมร เริ่มปรากฏความเป็นไทยที่เป็นแบบเฉพาะของตนเองในสมัยสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 และปรากฏอย่างชัดเจนในสมัยอยุธยากลางพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เป็นจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีรูปแบบและวิวัฒนาการทางศิลปะที่สืบทอดแบบแผนกันมา แต่มีลักษณะเฉพาะของยุคสมัย แบ่งได้เป็นศิลปแบบสุโขทัย
 อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 เทคนิคและรูปแบบในการเขียนเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตก สถานที่ตั้งจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ตามวัดในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
         หากเราเดินทางมาที่ "สวนสัตว์ดุสิต" หรือเขาดินวนา ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ สวนสัตว์ใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีอาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบประมาณ 118 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนที่สำคัญแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย ที่สำคัญกำแพงรอบสวนสัตว์ดุสิต จะเห็นรูปภาพวาดภาพกำแพงสวนสัตว์ดุสิตหลากสีสันตระการตาไปหมด ผมหยิบยกเรื่อง "จิตรกรรมฝาผนัง" มาเขียนถึงก็ด้วยเหตุที่ว่ามีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ร่วมงาน
โครงการวาดภาพบนกำแพง "สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต" 
 ฉลองการก้าวสู่ 75 ปีสวนสัตว์ไทย ด้วยกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วาดภาพกำแพงสวนสัตว์ดุสิต ภายใต้แนวคิด "สวนสัตว์ไทย"  โดยบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนหลักด้านผลิตภัณฑ์สี  นำทีมพนักงานจิตอาสา ผู้บริหาร พร้อมด้วยศิลปินนักแสดง และขอความร่วมมือนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ร่วมลงพื้นที่วาดภาพทาสีกันอย่างคับคั่ง และมี "ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เป็นประธานเปิดงานเมื่อเร็วๆนี้ 
         "สัญชัย จุลมนต์"  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ บอกว่า
องค์การสวนสัตว์  มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทุกเพศทุกวัย  สนใจมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในภาพลักษณ์ที่เป็นสากลให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า จึงได้จัดโครงการวาดภาพบนกำแพง ซึ่งจะเริ่มที่สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานครใช้ชื่องานว่า "สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต" ซึ่งเป็นการสร้างส่วนร่วมทางสังคมภาครัฐ ภาคเอกชน
 และประชาชน ในการนำศิลปะการวาดภาพ สัตว์ป่า เชิงสร้างสรรค์ เพื่อตกแต่งกำแพงด้านประตูอู่ทองของสวนสัตว์ดุสิตให้มีความสวยงามโดดเด่น เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์ดุสิตให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับผู้พบเห็น
        "ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์" กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัท (TOA) ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทากำแพงที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีเพื่อร่วมฉลอง 75 ปีสวนสัตว์ไทย
 ในการคืนความสวยงามให้แก่กำแพงของสวนสัตว์ฯ ที่ปัจจุบันดูเก่าและโทรมลงตามกาลเวลาให้กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวามากขึ้น สร้างเสริมภาพลักษณ์สวนสัตว์ระดับประเทศและนานาชาติให้ดูดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมต่อไป
      "วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ"  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน
 โครงการ "สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต" เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการวาดภาพบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตด้วยสีสันที่สดใส ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ 75 ปี สวนสัตว์ไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี ที่ทีโอเอจะได้นำนวัตกรรมสีที่มีความสวยงาม คงทน ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานเชิงอนุรักษ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวาดภาพทาสีบริเวณรั้วสวนสัตว์ด้านฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภา จำนวน 50 ช่อง 
 เพื่อคืนความสดใสและชีวิตชีวาให้กับสวนสัตว์ดุสิต สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพฯ และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ในการวาดภาพครั้งนี้ จะมีสีทีโอเอ ซุปเปอร์ชิลด์ซึ่งเป็นสีเกรดพรีเมี่ยม และมีคุณภาพดีที่สุดในตลาด เพื่อให้ได้คุณภาพสวยงาม ทนทาน ยาวนานบนกำแพง นอกจากนี้ ยังรู้สึกยินดีที่เหล่าศิลปินดาราและนักศึกษา จิตอาสา รวมถึงทีโอเอได้นำพนักงานจิตอาสาจำนวน 100 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร
 ร่วมกันเนรมิตกำแพงสวนสัตว์
ให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด เพื่อให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชม ได้เห็นถึงความสวยงามอีกด้วย 
         "ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ บอกว่า โครงการ "สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต" เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมของภาครัฐและเอกชนในการสร้างศิลปะบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้ และถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่เราจะร่วมวาดภาพสัตว์ ให้เป็นผลงานศิลปะบนกำแพงที่สวนสัตว์ดุสิต เพื่อสร้างภาพลักษณ์และจุดสนใจให้สวนสัตว์กลางกรุงแห่งนี้ให้เด่นชัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมความพร้อม
 ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย โครงการวาดภาพบนกำแพงฯ ซึ่งองค์การสวนสัตว์ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานสวนสัตว์ของไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ประชาชน เข้ามาใช้บริการและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
            ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" โครงการ "สรรค์ศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต" นอกจากดาราศิลปินสาว อย่าง "น้ำผึ้ง ณัฐริกา" ดาราสาวมากด้วยความสามารถด้านการแสดง จะมาร่วมวาดภาพบนกำแพงแล้ว ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ "อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร" ดารานักแสดงชายมากด้วยฝีมือที่มาร่วมงานในวันนี้ โดย"อัษฎาวุธ"  บอกว่า สวนสัตว์ดุสิตเป็นวัติศาสตร์ในชีวิตคนหลายๆคน เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตอนเด็ก หรือตอนโต ถือเป็นความผูกพันธ์ เวลามีลูกเราก็อยากจะพาลูกมาเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมือนเพื่อนสนิท เหมือนญาติคนหนึ่ง อยากเป็นส่วนหนึ่งโดยใช้ความสามารถที่เรามีมาช่วยกันทำงานตรงนี้ และรู้สึกดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการรูปวาดบนกำแพงของสวนสัตว์ดุสิต เพื่อให้ผู้คนผ่านไปผ่านมาได้ชมงานศิลปะของเรา...!!!
                                                           นวย เมืองธน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น