วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

"มูโนะ" สร้างความมั่นคง เลื่องลือ "ตลาดนัดสองแผ่นดิน"

           "ะลอนตามอำเภอใจ"-ช่วงที่ผมเดินทางมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และเยี่ยมชมภารกิจการบูรณาการร่วมของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และสมาชิกอส.อ.สุไหงโก-ลก ในการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
          เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้อง ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาที่ อ.สุไหงโก-ลก นั้น "ตำบลมูโนะ" เป็นอีกพื้นที่ซึ่งผมมีโอกาสมาเยือน และถือเป็นพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีความเข้มแข็งในการบูรณาการร่วมมือกันดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2  หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36 สมาชิกอส. ชุดคุ้มกันตำบล (ชกต.) ของอ.สุไหงโก-ลก ตำรวจตระเวนชายแดนที่447  และตำรวจสภ.มูโนะ  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชน ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบ
 ร้อยให้กับประชาชนไทย และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
          "มูโนะ"  ถือเป็นตำบลหนึ่งของอ.สุไหงโก-ลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 8 กิโลเมตร เมื่อประมาณ 100 ปีเศษ ที่บ้านมูโนะเป็นท่าเรือ ซึ่งประชาชนสัญจรไปมาทางแม่น้ำสุไหงโกลก และแวะหยุดพักอาศัย ต่อมาชาวบ้านได้มาอาศัยบริเวณท่าเรือ และตั้งชื่อว่า "บ้านมูโนะ" ซึ่งคำว่า "มูโนะ" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า "กาแจมูโนะ"เป็นลักษณะไม้ยืนต้น
 เปลือกสีดำ ใบคล้ายใบเถาวัลย์ดอกเป็นฟองสีขาว ผลกลม สีเหลือง และมีรสหวาน
       สภาพภูมิประเทศทั่วไปของต.มูโนะ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน อาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดกับ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทิศใต้ ติดกับ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และ ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปูโยะ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส อาชีพหลักของชาวบ้าน
     คือ ทำสวน และทำไร่ ส่วนอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป สถานที่สำคัญของต..มูโนะ นอกจากจะมี"มัสยิดลูโบะลือซง"แล้ว ยังมี "ตลาดนัดมูโนะ" ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นตลาดนัดสองแผ่นดิน เพราะได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซีย และคนไทย ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อ
 สินค้าอุปโภค และบริโภคจำนวนมาก
        ย้อนกลับไปช่วงเช้าวันที่ 24 เม.ย.2548 คนร้ายลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่อง ศาลาที่พักท่าเรือริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก บ้านมูโนะ ต.มูโนะ ใกล้กับ "ตลาดนัดมูโนะ" และจุดตรวจชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ 447 และเป็นสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดดดังกล่าวใช้เป็นฐานปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย เป็นเหตุเจ้าหน้าที่ตชด.เสียชีวิตคาที่ 2 นาย บาดเจ็บ 2 นาย และชาวบ้านบาดเจ็บ  1 ราย โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการกระทำของกลุ่มคนร้ายหวังสร้างความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย

แดนภาคใต้ เนื่องจากมีเป้าหมายสังหารและเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ
             หลังเกิดเหตุระเบิดใกล้กับตลาดนัดดังกล่าว ทางประเทศมาเลเซียได้ออกประกาศให้ปิดท่าเรือ และไม่ให้คนฝั่งมาเลเซียเข้ามาซื้อสินค้าจากตลาดนัดมูโนะ เนื่องจากทางมาเลเซียขณะนั้น ยังไม่มั่นใจในมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทย และแน่นอนว่าหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า ที่นำสินค้ามาวางขายในตลาดดังกล่าว ก็ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากตลาดนัดมูโนะ  เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย และถือเป็นสถานที่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก
         เนื่องจากมีพ่อค้า แม่ค้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำพืชผัก ผลไม้และสินค้าอื่นๆ มาวางจำหน่ายให้กับชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน เข้ามาจับจ่ายและซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค และบริโภคเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มลูกค้าชาวมาเลเซีย จะใช้เรือเป็นพาหนะในการข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก มาซื้อสินค้า หลังเหตุระเบิดดังกล่าวผ่านมาถึงวันนี้ นับเป็นเวลาเกือบ 7 ปี สถานการณ์ในพื้นที่ "มูโนะ" เป็นไปด้วยความสงบ จึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียว ที่พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้ต.มูโนะ นั้นมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
         "ร.อ.นฤชิต งามขำ"ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน บริเวณสถานที่ตั้งชุดคุ้มครองต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  บอกว่า หลังจากเกิดเหตุระเบิดย่านตลาดนัดมูโนะ เมื่อปี 2548 และบริเวณรอยต่อ อ.สุไหงโก-ลก - ตากใบ เมื่อปี 2553 แล้ว
        จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และฝ่ายพลเรือนได้มีการสนธิกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง ส่วนปัญหาการลักลอบของผิดกฏหมาย สินค้าหนีภาษี และยาเสพติด เจ้าหน้าที่ได้มีการป้องกันและแก้ไขอย่างเต็มที่ และหากพื้นที่ ต.มูโนะ มีความสงบแล้ว ก็อาจจะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กับกำลังภาคประชาชนดูแลตัวเองต่อไป
           "นายหมวดตรีพรประวีณ์ ศรีธัญพัฒน์" ปลัดอำเภอสุไหงโกลก ในฐานะผู้บังคับกองร้องชุดคุ้มครองประจำตำบลมูโนะ บอกว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค.55 ทางกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลก ที่ 6 ได้จัดตั้งชุดคุ้มครองขึ้นที่หมู่ 1 ต.มูโนะ โดยจัดกำลังจากอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน จาก 5 หมู่บ้าน และประชาชน โดยมีการจัดเวรยามดูแลความสงบในพื้นที่ตลอด 24
ชั่วโมง ส่วนการจัดตั้งชุดคุ้มครองต.มูโนะ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และยุติเหตุร้ายโดยประชาชนสามารถดูแลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่สันติสุขและสร้างความสมานฉันท์แก่ทุกฝ่าย
          "นายหมวดตรีพรประวีณ์" บอกด้วยว่า ภารกิจชุดคุ้มครองต.มูโนะ นอกจากดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนร่วมกับทหารและตำรวจแล้ว ยังต้องดูแลความปลอดภัยของครู โดยจัดชุดคุ้มครองพาครูไปส่งโรงเรียนและรับกลับ และยังต้องรักษาความปลอดภัยในตลาดนัดมูโนะ ซึ่งจะมีทุกวันจันทร์และวันศุกร์ โดยอส.จะเริ่มปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น เนื่องจากเป็นตลาดนัด ที่มีชาวมาเลเซีย เข้ามาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีภารกิจต่างๆที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน รวมถึงภารกิจร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ทหาร ตำรวจ และอส.ในการตรวจค้นเหตุต้องสงสัยอีกด้วย
            "มาหามะ วรพงศา" กำนันตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  บอกว่าการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แบ่งการดูแลออกเป็น 2 มาตรการ โดยเน้นดูแลชีวิตและทรัพย์สินของครู ขณะเดินทางไปสอนและกลับบ้าน โดยโรงเรียนใน มี 5 แห่ง ทุกวันทางราชการ ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ความมั่นคง จะร่วมดูแลครูเป็นพิเศษ ทำให้ครูได้รับความอุ่นใจ สามารถทำการสอนได้ตามปกติ ส่วนอีกหนึ่งมาตรการคือการกระจายกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทั้งเข้าดูแลความ
 ปลอดภัยหมู่บ้าน มัสยิด สถานีอนามัย และสถานที่ราชการ ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกคนล้วนมีกำลังใจ และพร้อมยินดีเสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเกิดเมืองนอนของตน
          "มาหามะสะตา สะแปอิง" นายกอบต.มูโนะ บอกว่า เพื่อวางรากฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นในอนาคต อบต.มูโนะ จึงมีแนวคดจัดโครงการอบรมภาษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ด้านภาษา


ทั้งการพูด การเขียน และอ่าน เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาษามาเลเซีย บรูไน สิงคโปร อินโดนีเซีย และอังกฤษ โดยให้คนไทยที่เก่งภาษา และไปทำงานที่มาเลเซีย มาฝึกสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่ คาดว่าโครงการนี้จะดำเนินการได้ในอีกไม่นานนี้
     ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ การนำเสนอข่าวเกินจริงของสื่อจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประโคมข่าว
 เหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราออกมา ลักษณะรุนแรงมากเกินเหตุ ผลพวงจากการนำเสนอข่าวของสื่อต่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่ เสียโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลายครั้ง หลายครา บางครั้งส่งผลทำให้ผู้ประกอบการถูกริบเงินมัดจำคืน สร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจอย่างมาก
              และหากใครผ่านไปย่านถนนนราธิวาส-ตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส บริเวณทางแยกไปอ.สุไหงโกลก แล้วเกิดหิวขึ้นมาขอแนะนำร้านอาหารนั่งชิว...ชิว...สบายๆ "ร้านอาหารนัดพบยูงทอง" อยู่ขวามือก่อนถึงทางแยกไปอ.สุไหงโกลก เยื้องกับวัดบางน้อยทางด้านซ้ายมือ  เป็นร้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมานานในความเลิศรสของอาหาร และมีเมนูเด็ด อาทิ กุ้งต้มกะทิกุ้งกุลาดำ แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว ยำมะม่วง ปลากะพงผัดคึ่นฉ่าย ปลากุเลาเค็ม ผัดผักบุ้ง บูดูกะปิกุเลา ไข่เจียว อื่นๆ...วันนี้ลาไปก่อน...!!!
                                                        นวย เมืองธน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น