วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

มะม่วงสระแก้ว ประกาศอิสรภาพ


          "ตะลอนตามอำเภอใจ"- "เทศกาลมะม่วงดีที่สระแก้ว" ที่จังหวัดสระแก้วได้จัดขึ้นได้ผ่านพ้นไปหมาดๆเมื่อวันที่ 23-29 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ ผู้นิยมบริโภคมะม่วง ทั้งคนไทย และต่างประเทศ คงจะรู้จักมะม่วง ที่ปลูกกันในจังหวัดสระแก้ว กันเป็นอย่างดี
    ซึ่ง "คุณศานิตย์ นาคสุขศรี"  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ริเริ่มไอเดีย มุ่งหวังต้องการให้ "มะม่วงสระแก้ว" นั้นได้รู้จักในสายตาของผู้บริโภคทั่วไป ในฐานะ "แบรนด์สระแก้ว" แน่นอนว่าผมหยิบยกเรื่องนี้ มาเขียนถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในงาน "เทศกาลมะม่วงดีที่
สระแก้ว" ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ( 23 มี.ค.) ซึ่งมี "ผู้ว่าฯศานิตย์" มาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
          "คุณศานิตย์ นาคสุขศรี"  ผู้ว่าฯสระแก้ว บอกว่า จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการผลิตมะม่วงดีมีคุณภาพส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งได้รับการการันตีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี กระบวนการปลูกของสวนนั้นๆ จะต้องมีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรค ที่สำคัญผลผลิตตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศให้การยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของจังหวัดสระแก้ว ถือ
 เป็นแหล่งผลิตมะม่วงรายใหญ่ระดับประเทศจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีผิวเหลืองทองน่ารับประทาน ได้รสชาติหอม ปัจจุบันคนญี่ปุ่นนิยมบริโภคย่างมาก โดยในแต่ละปีมียอดการส่งออกไม่ต่ำกว่า 336 ล้านบาท เนื่องจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของ จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเด่นกว่าแหล่งปลูกที่อื่นๆ เพราะผลโต ทำให้คนต่างประเทศชาตินิยมบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของไทย
       "คุณศานิตย์" ยังบอกว่า จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นแหล่งปลูกมะม่วงเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกรองจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เท่านั้นเอง โดยเฉพาะผลพวงจากความอุดมสมบูรณ์ในอดีต ทำให้ปัจจุบันมะม่วงสระแก้วได้ออกผลผลิตที่มีคุณภาพ เพราะเนื้อดินยังมีแร่ธาตุต่างๆ อุดมสมบูรณ์อยู่มาก และสภาพอากาศของจังหวัดสระแก้ว ก็ยังเป็นอากาศที่ดีอยู่ เนื่องจากยังไม่มีควันพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งทำให้ผลผลิตมะม่วงออกมามีคุณภาพที่ดี โดยเฉพาะตลาดเวียดนามรับซื้อไม่อั้น จึงทำให้มะม่วงของจังหวัดสระแก้ว มีอนาคตที่ดีขึ้น
       "คุณศานิตย์" ยังเล่าให้ฟังว่า สมัย
ก่อนเรามองข้ามมะม่วงของสระแก้ว ซึ่งเหมือนเป็นเพชรเม็ดงามของเรามานาน เมื่อก่อนจะรู้จักแต่มะม่วงแปดริ้ว แต่จากการค้นพบว่า  50 เปอร์เซ็นต์ ที่นำไปขายนั้น เป็นมะม่วงมาจากสระแก้ว เราต้องไปยืมเสื้อเค้าใส่ เพื่อจะได้ราคาดี แถมน้ำหนักผลผลิตเราก็มากว่า ความหวานลูกต่อลูกก็สู้เราไม่ได้อีก คือสิ่งที่เราค้นพบมันยิ่งใหญ่ หลังจากนี้เราจะประกาศอิสรภาพ ไม่ขึ้นกับจังหวัดอื่นๆ เราจะต้องมีแบรนด์ของ "สระแก้ว" เอง
          จากข้อมูลของจังหวัดสระแก้ว พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด 25,449 ไร่   ให้ผลผลิตรวม 22,933 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นที่ปลูก เป็นลำดับ 2  ของภาคตะวันออก ผลผลิตรวม 14,667 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 336 ล้านบาท ชนิดที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่   พันธุ์น้ำดอกไม้ มีพื้นที่ปลูก 14,952 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก แต่ศักยภาพด้านการผลิตมะม่วงจังหวัดสระแก้ว  คือ  จำนวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  เป็นลำดับ 1  ของภาคตะวันออก  โดยมะม่วงสำคัญ  ได้แก่  มะม่วงน้ำดอกไม้  มีผลผลิต
 เฉลี่ย  720  กิโลกรัมต่อไร่  และมะม่วงเขียวเสวย  706  กิโลกรัมต่อไร่  ทำให้จังหวัดสระแก้ว มีผลผลิตมะม่วงสำคัญ  คือ  มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นจำนวนถึง  9,103  ตันต่อปี  ยิ่งมากเป็นอันดับ 1  และมะม่วงเขียวเสวย  ถึง 2,957  ตันต่อปี ส่งผลถึงมูลค่าผลผลิตมะม่วงสำคัญ ต่อปีสูงถึง  336  ล้านบาท  ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง  คือ พื้นที่จังหวัดสระแก้วมีความอุดมสมบูรณ์สูง  และเหมาะสมกับการปลูกมะม่วง  โดยมีพื้นที่เหมาะสมมากถึง ร้อยละ 57  เหมาะสมปานกลาง  ร้อยละ 72  และเหมาะสมน้อย  ร้อยละ  7.14
           ด้วยศักยภาพของเกษตรกรสวนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว เป็นเกษตรกรก้าวหน้าแสวงหาความรู้ นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมลงนามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในครั้งนั้น สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด ที่กำหนดเป้าหมายให้เป็นจังหวัดแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการเกษตร กำหนดยุทธศาสตร์ "เกษตร 3 พ" ได้แก่ เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ เกษตรเพื่ออาชีพและรายได้
และเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต   
       ช่วงที่ผมมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่จังหวัดสระแก้วนั้น นอกจากจะได้เห็นลีลา "คุณศานิตย์ นาคสุขศรี"  ผู้ว่าฯสระแก้ว ตำมะม่วงครกยักษ์ ที่สร้างสีสันในวันเปิดงาน "เทศกาลมะม่วงดีที่สระแก้ว" แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าท่านผู้ว่าฯ ประกาศอิสรภาพมะม่วงสระแก้ว ขอมีแบรนด์เป็นของจังหวัดสระแก้วเอง ไม่ขอขึ้นกับแบรนด์จังหวัดอื่นครับ  และผมก็เชื่อว่าอนาคตมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสระแก้ว คงจะมีชื่อเสียงลำดับ
 ต้นๆของประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เพราะมีการประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยน่ะ
      ในวันเดียวกัน "ตะลอนตามอำเภอใจ" ก็มีโอกาสไปตะลุยเยี่ยมชมสวน "ก.นุกูล" ในอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสวนมะม่วงบนพื้นที่ 500 ไร่ ของ "คุณวรเทพ แก้ววงศ์นุกูล"  และเป็นประธานกลุ่มผลิตมะม่วงอำเภอวังสมบูรณ์ อีกด้วย "คุณวรเทพ" เล่าว่า เริ่มมาบุกเบิกปลูกมะม่วงที่จังหวัดสระแก้ว มา 20 กว่าปีแล้ว เพราะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดสระกาศแก้วนั้นดี หลังจากเริ่มปลูกมะม่วงเป็นรูปเป็นร่าง จนมีมีผลิตผล ส่งขายภายในประเทศ
แล้ว ตอม่าก็เริ่มมองหาตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งออกจำหน่าย เริ่มแรกก็ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 เขียวเสวย ฟ้าลั่น ตอนหลังก็นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปลูก  และขยายการปลูกขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักที่รับซื้อก็คือประเทศญี่ปุ่น
        "คุณวรเทพ" บอกว่า เมื่อสมัยก่อนผลผลิตไม่สู้ดีนัก เพราะเอาแต่กระดาษหนังสือพิมพ์ไปห่อผลมะม่วง ทำให้ผิวมะม่วงไม่สวย
งาม แต่ปัจจุบันใช้ถุงคาร์บอนห่อผลมะม่วง ทำให้ผลออกมาเรียบสีสวย สามารถส่งขายญี่ปุ่นได้ถึง 70 % จากผลผลิตทั้งหมด ซึ่งไร่หนึ่งจะเก็บผลผลิต 3 รุ่น ตอนนี้ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงพื้นที่รวมกว่า 5 พันไร่ ก็จะเน้นปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เป็นหลักเพราะตลาดที่ญี่ปุ่นต้องการมาก ที่สำคัญจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่มีโรงงานมาสร้างมลภาวะ
เป็นพิษ จึงทำให้อากาศดี และส่งผลให้ผลผลิตมะม่วงของจังหวัดสระแก้วดีตามไปด้วย ที่สำคัญความหวานของมะม่วงสระแก้วนั้น ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่ง จึงทำให้ผู้ที่ได้กินมะม่วงสระแก้วต่างติดอกติดใจในรสชาติ
             ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไป หากพูดถึง "มะม่วง"  คนส่วนใหญ่คง

             จะนึกถึง "มะม่วงสระแก้ว" เพราะถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกษตรกรหันมามาปลูกมะม่วงอย่างเป็นล่ำเป็นสันและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก  จนจังหวัดสระแก้วเอง ก็หันมารณรงค์ส่งเสริมและผลักดันมะม่วงให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด   ด้วยการจัดเทศกาลมะม่วงดีที่สระแก้วขึ้นเป็นประจำปีทุกปี   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้ว่าจังหวัดสระแก้ว ก็เป็นหนึ่งที่ผลิตมะม่วงคุณภาพ  มีรสชาติอร่อยไม่แพ้จังหวัดอื่น 
            แต่ถ้าท้องหิวผ่านมาแถวสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ถนนจันทบุรี-สระแก้ว (ทางหลวงหมายเลข 317) ตำบลวังใหม่ บริเวณสี่แยกคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ที่นี่มีร้านเล็ก "วังน้ำเย็นกาแฟสด" ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น นอกจากกาแฟสดแล้ว ยังมีอาหารหลากหลายเมนู อาทิ สเต็กต่างๆ มากมาย วันนี้ลาไปก่อนครับ...!!!
                                                       นวย  เมืองธน2 ความคิดเห็น:

  1. แถวอำเภอเขาฉกรรจกับวังน้ำเย็นมีที่รับซื้อตรงไหนบ้างครับ

    ตอบลบ
  2. ขอเบอร์โทรร้านรับซื้อมะมม่วงด้วยนะครับ

    ตอบลบ