วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภารกิจปกครอง ชายแดนริมโขง

          "ตะลอนตามอำเภอใจ"-พิธีเปิดงาน "รวมพลังคนดี D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด"  ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้  (4 มี.ค.) และมี "คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) นำเยาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resist dance Education) เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 
      โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งทุกประเทศ ต้องการเห็นการต่อสู้ยาเสพติดอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องเร่งด่วนทำในปีแรกของการเป็นรัฐบาล
      ทั้งนี้ ต้องรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม พร้อมเร่งฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และดูแลกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด เพื่อเป็นการลดการติดยาเสพติด  ซึ่งการป้องกัน การปราบปรามและการบำบัดยาเสพติด ต้องทำอย่างเชื่อมโยงกัน
              โดยเยาวชนทุกคนรัฐบาลถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ โครงการรวมพลังครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมแสดงพลัง เดิขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจะมีการเน้นให้ความสำคัญ การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง ป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
          แน่นอนครับว่าผมหยิบยกเรื่องนี้มาเกริ่นนำ เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ"  เยี่ยมชมภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน และสถานการณ์ชายแดนของจังหวัดหนองคาย การดำเนินงานสนธิกำลังสกัดกั้นยาเสพติดด่านพรมแดนหนองคาย บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อช่วงปลายๆเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ( 23 ก.พ.)
        คุณวิเชียร  ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย บอกว่า จังหวัดหนองคาย
        ถือเป็นดินแดนอนุเสาวรีย์ปราบฮ้อ หลวงพ่อพระใส สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.6 ล้านไร่ มีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับสปป.ลาว และติดกับแม่น้ำโขงยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการปลูกยางพารามากที่สุด และเนื่องจากจังหวัดหนองคาย มีแนวชายแดนลำน้ำโขงติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร ปัญหาที่ตามมา คือ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้ามาโดยเฉพาะชาวลาว และเวียดนาม รองลงมาพม่า และ
 กัมพูชา แม้แต่เกาหลีเหนือก็เคยพบ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอาชญากรข้ามชาติ และสินค้าหนีภาษีต่างๆ
         คุณอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกว่า ทางกรมการปกครอง เล็งเห็นว่าจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดแนวชายแดนไทย-ลาว สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งภารกิจของกรมการปกครอง โดยเฉพาะในส่วนของอำเภอหนองคาย และมีกำลังกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน หรืออส. ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆในการดูแลด้านความปลอดภัย
ด้านความมั่นคง ในขบวนรถไฟสถานีหนองคาย –  ท่านาแล้ง สปป.ลาว โดยชุดปฏิบัติการสนธิกำลังสกัดกั้นยาเสพติจะประจำขบวนรถไฟสถานีหนองคาย – ท่านาแล้ง สปป.ลาว เพื่อตรวจตราสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดช่องทางรถไฟระหว่างประเทศ  ตรวจค้นบุคคล สิ่งของสัมภาระ ของผู้โดยสารช่องทางขาเข้า – ออก เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออกยาเสพติด และสารตั้งต้น บริเวณสถานีรถไฟหนองคาย
        โดยอส.จะปฏิบัติภารกิจสนธิกำลังร่วมกับหน่วยอื่นๆ ทำหน้าที่จัดเวรสนธิกำลังอื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน  และปฏิบัติภารกิจ
 บริเวณสถานีรถไฟหนองคาย และบนรถไฟสาย หนองคาย-ท่านาแล้ง วันละ 1 เที่ยว คือ ขาออกจาก สถานีรถไฟหนองคาย เวลา 14.45 น. ถึง สถานีรถไฟท่านาแล้ง  สปป.ลาว เวลา 15.00 น. และ ออกจากสถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว เวลา 17.00 น.  ถึง สถานีรถไฟหนองคาย เวลา 17.15 น. ประกอบด้วยชุดในเครื่องแบบ และชุดนอกเครื่องแบบ
       ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดสถานีรถไฟหนองคาย มีหน้าที่ ตรวจค้นบุคคล สิ่งของสัมภาระของบุคคล และสัมภาระที่ฝากส่งทางรถไฟ เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายบริเวณสถานีรถไฟ และพื้นที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ  สนธิกำลังสกัดกั้นยาเสพติด ตรวจค้นบุคคลสิ่งของสัมภาระ สินค้าเข้า – ออก จุดผ่อนปรน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด และสารตั้งต้น บริเวณพื้นที่ผ่อนปรนทางการค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ  มีชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำ ทำหน้าที่ ลาดตระเวนตรวจตราสกัดกั้นการ
 ลักลอบนำเข้า-ส่งออก ยาเสพติดและสารตั้งต้นในพื้นที่รับผิดชอบ
       รวมทั้งการตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย ตรวจหาสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ  ชุดปฏิบัติการจุดตรวจจุดสกัดรถยนต์ มีหน้าที่ ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของสัมภาระ ตรวจหายาเสพติด สิ่งผิด
กฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ  และชุดปฏิบัติการปรายปรามนักค้ายาเสพติด จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
        การมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ดูภารกิจด้านความมั่นคงของกรมการปกครองในครั้งนี้ 
      นอกจากผมจะได้ดูการสนธิกำลังของอส.กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ในการตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด ที่สถานีรถไฟหนองคาย และบนขบวนรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว แล้ว ผมยังมีโอกาสได้เดินทางไปที่จุดผ่านแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
 เพื่อดูงานการทำเอกสารผ่านแดน  และเนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญ ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งสินค้าหนีภาษี  และการลักลอบนำเข้าหรือลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศ จึงมีการสนธิกำลังตรวจตราผู้ที่ผ่านเข้า-ออก อย่างเข้มข้น ก็ถือว่าได้เปิดหูเปิดตาอีกครั้งหนึ่งครับ
     ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับ หากท้องหิวๆ ผ่านมาจังหวัดหนองคาย และข้ามไปถึงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ขอแนะนำร้านโขงวิว ก็แล้วกัน เพราะนอกจากจะบรรยากาศดี ติดแม่น้ำโขงแล้ว ก็ยังเห็นบรรยากาศฝั่งไทยด้าน
จังหวัดหนองคายอีกด้วย นั่งจิ๊บ "เขยลาว" ก็คือ "เบียร์ลาว" เพลินๆก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ส่วนอาหารก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกกินกัน โดยเฉพาะเมนูปลาน้ำจืด มีสารพัดอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาเผา จิ่มแจ่ว รับรองว่าสุดยอด วันนี้ลาไปก่อนก็แล้วกันครับ...!!!
                                                           นวย  เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น