วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

"น้ำตกตาดผาส้วม" ห้องนอนเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

            "ตะลอนตามอำเภอใจ"- "ปากเซ" หรือ เมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก สปป.ลาว หรือ "ลาวใต้"  แขวงจำปาสัก ถือได้ว่าเป็นแขวงที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศลาว มีพลเมืองประมาณ 5แสนกว่าคน มีเนื้อที่ประมาณ 15,410 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ เป็นป่าเขา มีอาณาเขตพื้นดินติดกับประเทศไทย  ซึ่งสามารถเดินทาง เข้า -ออก ผ่านทางด่านช่องเม็ก ที่อำเภอสิรินธรของไทย
       "แขวงจำปาสัก" ถือเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งถ้าดูตามแผนที่ในเขตการปกครองของประเทศแล้ว ดินแดนแขวงจำปาสัก จะตั้งอยู่ทางภาคใต้สุดของสปป.ลาว ที่มีชายแดนติดกับหลายแขวงด้วยกัน รวมทั้งประเทศไทย และกัมพูชา โดยทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ จะติดกับ แขวงสาระหวัน สปป.ลาว ทิศตะวันออก ติดกับ แขวงเซกอง และแขวง อัตตะบือ สปป.ลาว ทิศใต้ ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ของไทย
           นอกจากนี้ "แขวงจำปาสัก" ยังเป็นศูนย์กลางทางด้าน เศรษฐกิจ ใน 4 แขวง
ภาคใต้ ของ สปป.ลาว อีกทั้งยังมีบทบาทเขื่อมโยง ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กับหลายประเทศในภาคพื้นด้วย ขณะเดียวกันที่ตั้ง และภูมิประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม จนกระทั่ง "แขวงจำปาสัก" ได้มีการตั้งสมยานามว่าเป็นดินแดน " ช้างป่างานิล " ซึ่งเป็นดินแดน วัตถุโบราณ มีปูชนียสถาน อันลือชื่อหลายแห่ง
        ส่วนแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงหลัก ๆ จะประกอบไปด้วย น้ำตกตาดหลี่ผี, คอนพะเพ็ง,
 ชมทางรถไฟที่สร้างขึ้นใน สมัยฝรั่งเศส อยู่ในพื้นที่เขตเมืองโขง แขวงจำปาสัก ,ตาดผาส้วม ที่ เมืองบาจรงเจริญสุข ,ตาดฟาน ซึ่งเป็นตาดที่สูงที่สุด ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ของป่าเขาลำเนาไพร ที่เมืองปากช่อง ,ธรรมชาติของชีวิตสัตว์ เช่น ช้างที่บ้าน พะโพ โดยอนุญาติให้ นักท่องไพร ทั้งหลาย ได้ขี่ช้างชมธรรมชาติ ที่เมืองปะทุมพร ,เขื่อนผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่ สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่น้ำตกเซเซ็ด และ น้ำตกห้วยเหาะ เขตเมืองปากช่อง และทิวทัศบริเวณ ท่าแพ ท่าข้ามแม่น้ำโขง ระหว่าง เมืองเก่า กับเมืองปากเซ
        แหล่งวัฒนธรรม แขวงจำปาสัก มีแหล่งอารยธรรมหลายแห่งด้วยกัน ประกอบ ด้วย วัดพู ซึ่งเป็น เมืองโบราณ ของ จำปาสัก ,พูอาสา ที่เมืองปะทุมพร ,เรือนหินแกะสลัก ที่ เมืองสุขุมา
       สำหรับงานบุญประเพณี สำคัญๆ ได้แก่ งานบุญแข่งเรือออกพรรษา ที่ เซโดน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ,งานบุญนมัสกาล ปราสาทหินวัดพู ชมพิธีแห่นางสีดา ประจำปี ,งานบุญนมัสกาลอุมิง เรือนหิน ที่ เมืองปะทุมพร อาหาร และของที่ระลึก ,ผลไม้ปลอดสารพิษ ที่เมืองปากช่อง เมืองบาจรงเจริญสุข , ปิ้งไก่, ข้าวหลาม, ต้มไก่ใส่ไข่มดแดง ใน งานบุญวัดพู ,อาหารปลาสดๆ ที่ ดอนโขง และที่ คอนพะเพ็ง เขตเมืองโขง และสิ้นผ้าไหม โดยฝีมือชาวบ้านอันปราณีต และลือชื่อ ที่ บ้านสะพ่าย เมืองชนะสมบูรณ์
              ส่วนการเดินทางไปเมืองปากเซจากประเทศไทย สามารถทำได้โดย ผ่านพรมแดนที่ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี แล้วเดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 10 ของลาว และเมื่อถึงแม่น้ำโขง ก็ต้องข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น จึงจะมาถึงเมืองปากเซ ปัจจุบันมีรถประจำทางออกจากจ.อุบลราชธานี มาถึงปากเซโดยตรง จากปากเซถึง ช่องเม็ก ระยะทางเพียง 44 กิโลเมตร เท่านั้นเองครับ
        ผมเกริ่นถึง "เมืองปากเซ" แน่นอนครับว่ามีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่ "ลาวใต้" ปากเซ จำปาสัก หรือลาวใต้ บรรยากาศ ไม่แตกต่าง จากจังหวัดทางภาคเหนือของไทยเรามากนัก เนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบ "ปากเซ" ถือเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาศักดิ์ อยู่ริมแม่น้ำโขง ถือเป็นเมืองใหม่ของสปป.ลาว ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดน ที่บรรจบกับแม่น้ำโขง "ปากเซ " นอกจากจะเป็นเมืองที่มีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาวแล้ว แขวงจำปาสัก ยังมีหลากหลายชนชาติ เข้ามาดำรงชีวิตอยู่ที่เมืองแห่งนี้
         "น้ำตกตาดผาส้วม" เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งผมได้มาตะลอนฯในทริปนี้  อ่อหลายคนที่ยังไม่รู้จัก "ผาส้วม" อาจจะเข้าใจว่ามันน่าเที่ยวตรงไหน เอาส้วมไปตั้งบนหน้าผาหรือไง ผมคงต้องอธิบายว่า คำว่า “ส้วม” ของลาว หมายถึง ห้องนอนของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า “ส้วม”ของไทยครับ แม้ไทย-ลาว จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน โดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ในการสื่อสารกัน เพราะภาษาลาว การพูดก็คล้ายๆภาษาอีสานบ้านเรา แต่ก็มีบางประโยค และความหมายแตกต่างกันครับ
           "น้ำตกตาดผาส้วม" เป็น
 น้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีธรรมชาติป่าไม้ให้ร่มเงา นำมาซึ่งความชุมชื้นและร่มเย็น ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ พร้อมชมความงามของน้ำตก ท่ามกลางแท่งหินยักษ์ เหมือนกับถูกนำมาเรียงร้อยตกแต่งไว้ เป็นห้องนอนสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเรียกว่า “ถ้ำบิดามาเจียง”(ชาย) และในบริเวณเดียวกัน ยังมีน้ำตกขนาดเล็กที่ชื่อว่า น้ำตกตาดมะแงว(หญิง) ซึ่งมีน้ำตกไหลตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน
       น้ำตกทั้งสองแห่ง น้ำสะอาดใสบริสุทธิ์ ไหลมาจากภูเขาเทวดา หรือภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วเมื่อ 500 ปี ลงสู่ห้วยวังเรียง และลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป นักท่องเที่ยวสามารถอาบน้ำได้อย่างสบาย แถมยังมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย ได้พักค้างแรมกลางป่าทึบ ฟังเสียงน้ำตก จักจั่นเรไร และ
 สัตว์ป่า ซึ่งเป็นการสัมผัสและใกล้ชิดธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ หาชมได้ยาก ป่าไม้ยังไม่ถูกทำลายมากนัก ซึ่งเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของธรรมชาติแห่งนี้ ที่สามารถสะกดจิตนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้มาก
           ที่สำคัญมีตำนานเล่าว่า "น้ำตกผาส้วม" เป็นห้องนอนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวดังชื่อข้างต้นที่มีการพัวพันกัน ย้อนกลับไปช่วงกลางปี 1996 คุณวิมล กิจบำรุง ได้เข้ามาพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวใน ส.ป.ป.ลาว และได้ใช้เวลาออกแบบกว่า 2 ปี ในการก่อสร้าง และได้รับอนุญาตให้เริ่มก่อสร้างในปี 1999 โดยใช้แรงงานท้องถิ่น สภาพของน้ำตก เมื่อก่อน
 เป็นทางเกวียนเล็ก ๆ บริเวณน้ำตกเต็มไปด้วยขยะเป็นจำนวนมากและไม่มีสัตว์มึชีวิตอาศัยอยู่ เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างแรงงานเหล่านั้นจะยิงนก และจับปลาในน้ำ
          "คุณวิมล" จึงได้จัดตั้งโรงครัวทำอาหารให้คนงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจับปลา และไม่ให้ยิงนก การสร้างนั้นได้ใช้ช้างเข้ามาช่วยลากต้นไม้ที่ล้มตายแล้ว หรือไหลมาตามลำห้วย เพื่อนำมาสร้างร้านอาหาร  และภายนอกได้มีการจัดทำถนน และปรับพื้นทั่วไป ก้อนหินจำนวนมากถูกขนมาจัดเรียงให้เป็นกำแพงกั้นดินที่ต่างระดับ ต้นไม้ขนาดใหญ่หลายชนิดถูกขุดล้อม จากภายนอกเข้ามาปลูก เพื่อตกแต่งในบริเวณโครงการ เช่น ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ผลไม้หลายชินด ซึ่งเป็นไม้มีค่าหายากถูกนำมาปลูกแทนไม่ต่ำกว่า 5,000 ต้น
บริเวณน้ำตกได้ถูกเติมแต่งจากเดิมเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ กลางแผ่นหิน ทางน้ำถูกบังคับขยายให้มาตกทั่ว ๆ ไปตามหน้าผา มีการตกแต่งก้อนหิน เพื่อให้น้ำตกกระทบให้งดงามแผ่กว้างขึ้นหลายจุดภายในโครงการได้รวบรวมหมู่บ้านโบราณหลายชนเผ่าที่ยังมีเอกลักษณ์เหลืออยู่ พร้อมทั้งจัดทำพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไว้ด้วย บ้านพักของโครงการถูกตัดแปลง จากบ้านต้นแบบของชนเผ่า ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว พนักงานในโครงการประกอบด้วยชนเผ่า ประมาณ 8 ชนเผ่า ร่วมใจกันบริการแขกที่มาเยือน
               ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ"  ที่สำคัญ "น้ำตกผาส้วม" นอกจากจะเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสักแล้ว ยังเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูง โดยตัวน้ำตกมีลักษณะโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม น้ำที่ไหลลงมาสาดกระเซ็นสวยงามมากเมื่อได้พบเห็น ด้านบนน้ำตก สามารถเล่นน้ำได้ โดยเป็นแอ่งขนาดใหญ่ น้ำไม่ลึกมาก และนักท่องเที่ยวยังสามารถรับประทานอาหารอร่อย ๆ โดยไม่ใส่ผงชูรสได้ จากร้านอาหารที่ติดกับ "น้ำตกตาดผาส้วม" ท่ามกลางธรรมชาติ มีอยู่ร้านเดียวครับ บรรยากาศดีมาก รสชาติอาหารใช้ได้
            โดยเฉพาะ "ส้มตำปลาร้า" รสชาติเหมือนบ้านเราแน่นอน แต่ราคาแพงกว่ามากครับ เนื่องจากมะละกอต้องสั่งตรงจากต่างประเทศครับ...อันนี้ไม่ชัวร์น่ะรู้แต่ว่ามะละกอเค้าเดินทางมาไกลเลยแพงนิดนึง เพราะเป็นเมนูยอดฮิต....!!!
                                                        นวย เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น