วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลุยน้ำท่วม ส้มตำ..ไก่ย่าง..สุดยอดอ่ะ

           ตะลอนตามอำเภอใจ-"น้ำ" ว่ากันว่าเป็นทรัพยากร ที่สามารถเกิดหมุนเวียน ไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อไอน้ำลอยสู่อากาศ จะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆ
ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากขึ้น และกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลก น้ำบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงทิตย์
โลก น้ำบนพื้นโลกจะ
ระเหยกลายเป็นไอน้ำอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงทิตย์ ไอน้ำจะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำกระบวนการเหล่านี้ ถือเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน้ำทำให้มีน้ำเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่สม่ำเสมอ
   "น้ำ" ถือเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์ พืช และมนุษย์ นอกจากนี้ น้ำยังมีความจำเป็นในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ  แต่อุทกภัยวิกฤติน้ำท่วมใน
 บ้านเรา หลายๆจังหวัด ของประเทศไทย ขณะนี้นั้น ดูเหมือนว่าปัญหาขาดน้ำคงเป็นไปไม่ได้ เพราะวิกฤติน้ำท่วมขณะนี้นั้น ประชาชนในหลายพื้นที่กำลังลำบากอย่างหนัก ซึ่งบางพื้นที่อยู่ในขั้นแสนสาหัส ด้วยเหตุที่น้ำล้นจนเกินความจำเป็น
กลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คร่าชีวิต ทำลายทรัพสินของประชนและหน่วยงานรัฐ  ในสถานการณ์ขณะนี้ ถือว่าสาหัสจริงๆ โดยเฉพาะมวลน้ำมากมาย ที่กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของเรา อย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ
ปัญหาของทรัพยากรน้ำ สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบัน มีอยู่หลายกรณี เช่น ปัญหาการมีน้ำน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาการมีน้ำมากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาน้ำเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน
 สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียได้แก่ น้ำทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่ถูกทิ้งสู่แม่น้ำลำคลอง น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำฝนที่ชะล้าง พาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำลำคลอง น้ำเสียที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลเสียหายทั้งต่อสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และมนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ทำให้ไม่สามารถนำแหล่งน้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
        สำหรับผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย เป็นแหล่ง
 เพาะพันธุ์ของแมลงนำโรคต่างๆ ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ำ และอากาศ ส่งผลให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ำโสโครก ทำให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพน้ำที่มีสีดำคล้ำไปด้วยขยะ และสิ่งปฎิกูล  สูญเสียพันธุ์ปลาบางชนิด จำนวนสัตว์น้ำลดลง เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
      "น้ำ"มีสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดีมาก จึงไม่ค่อยพบน้ำบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ น้ำสะอาดที่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ จึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บางประเทศ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นอย่างกว้างขวาง แต่วันนี้หลายจังหวัดของไทย น้ำมันมากเกินจนกลายเป็นอุทกภัย ที่เชื่อว่าคงไม่มีใครปราถนาจะให้เกิด ซึ่งพวกเรา "ชาวน้ำท่วม" คงต้องปรับตัวให้อยู่กับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้ อย่างมีสติ อีกนานเลยทีเดียว
ผมหยิบยกเรื่อง"น้ำ" มาบ่นถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่ย่านถนนนาวงประชาพัฒนาและหมู่บ้านเมืองเอก ซึ่งทั้ง
สองแห่ง อยู่ในตำบลหลักหก อำเมือง จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อเขตดอนเมือง  ได้เห็นชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกรอกทรายใส่กระสอบป้องกันน้ำท่วม จนในที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะกระแสน้ำที่ถาโถมได้ ทำให้ถนนนาวงประชาพัฒนา ค่อยๆเจิ่งนองไปด้วยน้ำ และกลายเป็นคลองน้ำบนถนนในที่สุด ในขณะที่
    ผมเดินทอดน่องผ่านสายน้ำบนถนนที่กลายเป็นคลอง เพื่อเดินถ่ายภาพต่างๆ อยู่นั้น
เห็นเด็กๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน หลายครอบครัวหอบข้าวของเพื่ออพยพไปอยู่ที่อื่น เพราะบ้านที่เคยอยู่น้ำท่วมไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไป รถบรรทุกของทหาร วิ่งฝ่าสายน้ำเข้าออกไม่ขาดสาย ชาวบ้านจำนวนมากก็ได้อาศัยรถทหารเนี่ยล่ะ ในการสัญจรไปมา ก็ถือว่าคลายความลำบากในการเดินทางไปมาได้มากทีเดียว แม้จะต้องลุยน้ำออกมารอดักรถทหารที่ผ่านมาก็ตาม บางครั้งเห็นผู้สูงอายุติดรถทหารออกมา สีหน้าและแววตาของผู้เฒ่า ผู้แก่ เหล่านั้นยังบ่งบอกถึงความกังวล และทุกข์ใจอยู่ไม่ใช่น้อยกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า

ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ผมมีโอกาสติดรถบรรทุกข์ของทหารเข้าไปในหมู่บ้านเมืองเอก แถวย่านมหาวิทยาลัยรังสิต แม้แถวนี้น้ำจะยังเข้าไม่ถึง ขณะเดียวกันหลายโครงการในหมู่บ้านนี้ก็มีน้ำท่วมแล้ว ร้านขายอาหารที่มีอยู่ดาษดื่นก็ปิดร้านกันหมด มีร้านส้มตำ อยู่ร้านหนึ่งเยื้องๆกับป้อมตำรวจ ยังคงเปิดขายอยู่ไม่มีชื่อร้าน แต่ผ้ากันเปื้อนเค้าพิมพ์ว่า "มะละกอหอม" คิดว่าน่าจะเป็นชื่อร้าน
จะถามก็เกรงใจ เห็นแม่ค้ารีบเร่งทำอาหารให้ลูกค้า ก็เลยไม่ได้ถาม  แถมมีคนยืนรอซื้อจำนวนหนึ่ง ก็ถือว่าโชคดีของผม ที่อุตส่าห์ลุยน้ำ โบกรถทหารมาถึงตรงนี้ และดูเหมือนว่าสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ การได้กินข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง มันเข้าขั้นสุดยอดเลยทีเดียว

               ก่อนอำลากันในวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ จงเข้มแข็ง มีสติ ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ เพราะผมเองก็กำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมเหมือนกัน ขณะปิดต้นฉบับเสร็จก็เป็นเวลา 04.00 น.พอดีเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554  น้ำท่วมรอบบ้านแล้ว...ง่วงจริงๆครับ...!!!
                                                         นวย  เมืองธน
       ล.หลังจากที่ผมปิดต้นฉบับเรื่องนี้เสร็จสถานการน้ำท่วมในซอยวัดนาวง และหมู่บ้านเมืองเอก น้ำได้ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆถึง 2-3 เมตรในบางพื้นที่ ถูกตัดไฟ ทำให้ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ยอมอพยพไปไหนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
*********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น