วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

"วิทยาลัยลูกผู้ชาย" ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

             ตะลอนตามอำเภอใจ-ปัญหายาเสพติด อาจหมายรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติดที่เป็นเยาวชน ถือเป็นผู้เสียหายโดยตรงที่ทุกฝ่าย
          โดยเฉพาะ ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ควรให้ความสำคัญ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับ "เพื่อน" ถือเป็นคนสำคัญ และมีอิทธิพลกับเยาวชน ในการชักชวน นำพากันไปติดยาเสพติด "เพื่อน" แม้จะเป็นคนสำคัญต่อตัวเราก็จริงอยู่ แต่หากเพื่อนมีอิทธิพลต่อเราในทางที่ไม่ดี พาไปเสีย  ผู้เสียคน ในฐานะที่เราเป็นเพื่อน ก็ต้องให้สติด้วยการตักเตือนตัวเอง และปฏิเสธไม่ทำตามในการถูกชักจูงไปในทางที่ผิด หากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหลือบ่ากว่าแรง ก็คงต้องโบก มือลาเลิกคบเสียดีกว่า
 ถือคติที่ว่า "มีเพื่อน ดีเพียงหนึ่ง ถึงจะต้อง ดีกว่าเพื่อนร้อยเพื่อนเลว"
       ผมหยิบยกเรื่องนี้ มาพูดถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ณ "วิทยาลัยลูกผู้ชาย" กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ที่กำกับดูแลโดย
        กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมได้สนทนากับ เยาชนคนหนึ่ง ที่เข้ามารับการบำบัดฟูสมรรถภาพฯ ภายในศูนย์แห่งนี้ "นายเอก" คือนามสมมุติ ของเยาวชนคนนี้ ด้วยวัยเพียง 18 ปี คำว่า "เพื่อน" จึงมีความหมายกับ "นายเอก" มาก โดยเค้าเล่าถึงเหตุกาารณ์ ก่อนที่จะมาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ว่า
 ก่อนหน้านี้ที่บ้านเพื่อนได้จัดงานสังสรรค์กัน เพราะเฮฮาปาร์ตี้กันได้ระยะหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งนำยาบ้า มาให้ทดลองสูบ ก็เลยลองสูบดูว่ามันเป็นยังไง หลังจากนั้นอีก 3 วัน ขณะที่ตัวเองกำลังนั่งเล่นเกม อยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ต ในตัวเมืองอุบลฯ ก็มีเจ้าหน้าที่มาทำการซุ่มตรวจปัสสาวะ ปรากฎว่ามีสารเสพติด ก็เลยกลายเป็นที่มาของการได้เข้ามาที่ "วิทยาลัยลูกผู้ชาย" แห่ง นี้
         "จริงๆแล้วผมไม่ได้ติดยาเสพติด แค่ลองครั้งนั้น ครั้งเดียว ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีสารเสพติดตกค้างอยู่ในปัสสาวะผม ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคราวซวยของเราเอา
 เสพแค่ครั้งเดียวก็โดนจับเลย แต่พอได้มาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ ผมคิดไปคิดมา อาจเป็นความโชคดีของเรามากกว่าที่ได้เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจเลยเถิดถลำลึกลงไปไม่มากกว่าเดิมก็ได้ ตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ปกครองผมรู้ว่าตรวจพบว่าเจอสารเสพติด ทุกคนก็มองว่าทำไมผมถึงเป็นไปได้ขนาดนี้ ก็เสียใจอยู่เหมือนกัน เพราะเพื่อนชวนในทางไม่ดีแท้ๆเลย" นายเอก กล่าว
         "ดร.วงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์" อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครอง ได้ตระหนักถึงมาตรการในการช่วยเหลือ
 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้มีแนวคิดในการใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจโดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยลูกผู้ชาย" เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องเสพยาเสพติดและมีความประสงค์จะสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแต่ไม่มีสถานที่บำบัดฟื้นฟูภายในจังหวัดของตนเอง
          โดยแนวคิดวิทยาลัยลูกผู้ชายเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด ให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มีความเข้มแข็งของร่างกายจิตใจและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตซึ่ง กรมการปกครองได้ดำเนินการให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี จันทบุรี ราชบุรี และชุมพร เป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนำร่องเปิดดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2552 มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพไปแล้วกว่า 600 คน ความสำเร็จของการดำเนินการคือการสอดแทรกหลักธรรมในพุทธศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูให้ตระหนักถึงผิดชอบชั่วดีและการนั่งสมาธิ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมัครใจเข้าอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง จำนวน 3 รายในจังหวัดจันทบุรี
         และในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา กรมการปกครอง ได้ขยายผลศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจร "วิทยาลัยลูกผู้ชาย" ให้
 ครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งคาดว่าสามารถรองรับผู้เสพยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ราย/ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการปกครองได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้าบำบัดฟื้นฟูฯ และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ครึ่งปีแรกจำนวน 100 รายต่อศูนย์ฯ ส่วนในครึ่งปีหลังได้ตรวจสอบจำนวนผู้เสพที่ยังไม่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯและจะจัดสรรงบประมาณให้ตามจำนวนผู้เสพที่ยังคงเหลืออยู่
          "นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์" รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกว่า หลังจากกรมคุม
 ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร้องขอให้กรมการปกครองจัดหาสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด หลังมีกฏหมายให้บำบัดผู้เสพออกมา เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ ซึ่งกรมการปกครองได้ดำเนินการเป็ดศูนย์ "วิทยาลัยลูกผู้ชาย" ในพื้นที่ของกองร้อยอาสาโดยทยอยเปิดตัวขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อบำบัดในรายของผู้เสพที่ยังไม่รุนแรง ส่วนผู้ติดยาเสพติดรุนแรงต้องเข้าบำบัด ที่โรงพยาบาล และเข้าอบรมในศุนย์บำบัดของทหาร
          "นายสุรพล สายพันธ์"  ผู้ว่าฯอุบลราชธานี บอกถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจ.อุบลราชธานี ว่าจ.อุบลราชธานี เป็นจังหวัดชายแดนมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อน
 บ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย  มีเขตแดนทั้งทางน้ำและทางบก  ระยะยาว 428 กม. เขตติดต่อกับ สปป.ลาว 316 กม. เป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง 188 กม. ทางบก 173  กม. เขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยทางบกระยะทาง  67 กม. มีหมู่บ้านติดกับชายแดน 145 หมู่บ้าน ใน 10 อำเภอ สถานการณ์ปัญหามี 2 ลักษณะ ได้แก่การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะชุมชนเมืองใหญ่  ชุมชนหนาแน่น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณการผลิตการค้ายาเสพติดนอกประเทศยังดำรงอยู่และพร้อมที่จะนำเข้าในประเทศไทยอย่าง
 ต่อเนื่อง  และยังมีกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ยอมเข้ารับการบำบัดรักษาหลงเหลืออยู่ ประกอบกับมีผู้เสพยาเสพติด รายใหม่เกิดขึ้น ส่วนสถานะปัญหาด้านผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มใหม่เข้าสู่วงจร และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญ กลุ่มผู้ค้าต่างชาติเริ่มมีบทบาทในการค้าโดยเฉพาะการลักลอบเข้ามากับกลุ่มลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหายเพื่อหางานทำในประเทศไทย  และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
             "นายสุรพล" เผยถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ตอนในจ.อุบลฯ ว่า ได้ใช้มาตรการ 3 มาตรการหลัก ในการดำเนินงาน ได้แก่  มาตรากรการปราบปราม  สืบสวน จับ
 กุม   มาตรการบำบัดฟื้นฟูฯ  และมาตรการการป้องกัน การดำเนินงานจัดระเบียบสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นแนวทางสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศตส.จ.อบ.) และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ สนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.จว.อบ.  สาธารณสุขจังหวัด  คุมประพฤติจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคง
 ของมนุษย์จังหวัด  สรรพสามิตจังหวัด ออกปฏิบัติงานฯตามแผนปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสถานบริการ , ร้านค้าแอบแฝง,ร้านเกมส์/อินเทอร์เน็ต, คาราโอเกะ, สนุกเกอร์/บิลเลียด, ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ร้านค้าของเก่า  แก๊งรถมอเตอร์ไซต์ซิ่ง  สวนสาธารณะพื้นที่เสี่ยง  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่วงจรของยาเสพติด
         "นายวิโรฒ มีแก้ว" รองผู้ว่าฯอุบลราชธานี กล่าวว่า การส่งเสริมรายได้ 
 ให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางจังหวัดกำลังผลักดันอยู่ โดยเฉพาะอาชีกรีดยาง ซึ่งในหลายอำเภอ ของจ.อุบลฯ เกษตรกรมีการปลูกยางเป็นจำนวนมาก แต่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง อาทิ ใน.อ.น้ำยืน ฯลฯ และถือเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าส่งเสริมในขณะนี้ เพราะคนที่เข้ามารับจ้างกรีดยางจะมีรายได้เฉลี่ย 500 บาท/วัน ซึ่งถือเป็นรายได้ที่น่าสนใจ ซึ่งหากผู้ติดยาเสพติด มีอาชีพและฐานะทางครอบครัวดีขึ้น เชื่อว่าก็คงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสเพติดแน่นอน
        ช่วงสุดท้ายของ"ตะลอนตามอำเภอใจ" เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 54 "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย "น.ส.ยิ่งลักษณ์" กล่าวว่า ผลโพลหลายสำนักระบุว่า อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน เพราะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตัวเลขปี 2550 มีผู้เสพ 490,000 ราย แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าในอีก 4 ปี รัฐบาลจึงถือเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยต้องลดปริมาณปัญหาให้ได้ภายใน 1 ปี ที่ทุกฝ่ายต้องทำงานแบบ
 บูรณาการ เพื่อลดความรุนเเรงให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์
      ผมเชื่อเหลือเกินว่า จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน และความเข้มข้นในการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ คงส่งผลทำให้มีผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดเพิ่มมากขึ้น และคงจะทำให้ข้อจำกัด ด้านสถานที่รองรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูไม่เพียงพอ รวมทั้งการเข้ารับการบำบัดในรูปแบบผู้ป่วยนอกไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร และอาจทำให้การบำบัดฟื้นฟูไม่ต่อเนื่อง "วิทยาลัยลูกผู้ชาย" จึงถือเป็นโครงการที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา และแก้ปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่ง...!!!
                                                        นวย  เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น