วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

"ปางมะผ้า"เสน่ห์ชายแดนเหนืออส.เข้มบูรณาการความมั่นคง

           อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และลำห้วย และมีพื้นที่เพาะปลูกอาศัยตามไหล่เขาที่สูงชัน ปลูกข้าวไร่ ข้าวนาปี และพืชไร่ เช่นข้าวโพด ขิง แครอท มันฝรั่ง ถั่วแดง กระหล่ำปลี มีพื้นที่นาไม่มากนัก อยู่ตามลำห้วย ที่เป็นพื้นที่ราบเล็กน้อยเท่านั้น อาชีพหลักของราษฎร คือ การเกษตร นอกจากรายได้จากการเกษตรแล้วส่วนหนึ่งมีรายได้มาจากการจัดบริการการท่องเที่ยว
อำเภอปางมะผ้า ประกอบด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า ได้แก่ คนพื้นเมือง ไทยญวณ คนไต ไทยใหญ่ ชาวเขาเผ่า ลีซอ เผ่ามูเซอร์ดำ เผ่ามูเซอร์แดง เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าเผ่าม้งเผ่าลั๊วะ เผ่าปะโอ และไทยพื้นราบ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่เมือง เทศกาลกินวอ หรือเทศกาลปีใหม่ ของแต่ละ
ชนเผ่า ซึ่งมีการละเล่น การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีที่ไม่เหมือนกัน ประเพณีปอยส่างลอง ของชนชาวไทยใหญ่ สถานที่สำคัญทางศาสนา มีวัดพุทธ จำนวน 12 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 10 แห่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่การทอผ้าพื้นบ้าน ซึ่งมีเอกลักษณ์ตามลักษณะของแต่ละชนเผ่า มีการย้อมสีฝ้ายทอด้วยสีธรรมชาติที่
ทำ มาจาก เปลือกไม้ ลูกไม้ ใบไม้ ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในป่าใกล้หมู่บ้าน
     ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของอำเภอปางมะผ้า ได้แก่ ถ้ำน้ำลอด  ถ้ำเมืองแพม  ถ้ำผามอน  ถ้ำแม่ละนา ถ้ำผาเผือก ถ้ำปางคาม น้ำบ่อผี  โป่งนก ถ้ำศรีโสภน ถ้ำแม่ลางจันทร์ จุดชมวิวบ้านน้ำริน จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม  และการบริการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เดินป่า นั่งช้าง ล่องแพ พักแรมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวของชนเผ่า ในหมู่บ้าน
      สำหรับอำเภอปางมะผ้า ถือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นอำเภอชายแดนสำคัญที่ติดกับประเทศพม่า โดยทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน ประเทศพม่า ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปายและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และรัฐฉาน ประเทศพม่า ซึ่งผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ศึกษาดูงานรวมถึงเยี่ยมชมภาระกิจด้านความมั่นคงของสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) สังกัดกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้  และปัญหาต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
      "ฐานปฏิบัติการทหารบ้านไม้ลัน" ถือเป็นภาระกิจแรกที่ผมได้ร่วมเดินทาง โดยใช้รถยนต์ขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ในเส้นทางที่มีแต่ลูกรัง และลาดชัน บางช่วงของถนนสาหัสสากันพอดู ประกอบกับสองข้างทางที่มีแต่ป่าเขา จึงถือเป็นการเปิดหูเปิดตาอีกแบบหนึ่ง ในการมาเยี่ยมชมการปฎิบัติหน้าที่ การบูรณาการภารกิจร่วมของทหารและอส.ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวน หรือการตั้งด่านสกัดเส้นทางล่อแหลมต่อการลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย  เมื่อถึงฐานปฏิบัติการทหารบ้านไม้ลัน ความเหนื่อยจาก
 การเดินทางหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้ง ท่ามกลางรั้วของชาติ ที่ยืนรักษาการรายล้อมประจำฐานฯแห่งนี้อย่างเข้มแข็ง
          ทอดสายตาออกไปผ่านสายลม และสายหมอกบางๆ มองเห็น "ดอยไตแลง" ในฝั่งไทยของตำบลปางมะผ้า สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 กว่าเมตร อยู่ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ซึ่งมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตไทยใหญ่ แถมสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี  มีความสวยงามเหมือนกับหมู่บ้านปางอุ๋ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยว แต่"ดอยไตแลง" นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวได้
 ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับนักท่องเที่ยวชอบธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ โดยทหารสามารถอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่กางเต้นท์ได้ประมาณ 300 หลัง สำหรับอาหารการกิน ก็หาซื้อบริเวณสันเขตแดนมีจำหน่าย และในด้านความปลอดภัยฝ่ายทหารจะดูแลอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายแดนแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตไทยใหญ่ที่อยู่อย่างพอเพียง
       ส่วน "ดอยไตแลง" ฝั่งตรงข้าม คือฐานที่มั่นของกองบัญชาการสูงสุด กองทัพกู้ชาติไทใหญ่ (Shan Stat Army -SSA) ภายใต้การนำของ
"พลโทเจ้ายอดศึก" ที่ตั้งอยู่เขตรอยต่อระหว่างเมืองปั่นและเมืองโต๋น รัฐฉาน ประเทศพม่า ฝั่งตรงข้ามอำเภอปางมะผ้า ของประเทศไทย ซึ่ง "ดอยไตแลง"  ใช่ว่าเป็นแค่เพียงฐานทัพกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่เท่านั้น หากแต่ยังเป็นชุมชนบนสันเขาสูงที่ทอดยาวยื่นออกไป ทั้งค่ายทหาร หมู่บ้านผ่ายเพ  วัด โรงเรียนเด็กกำพร้า โรงพยาบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เรียงรายกันไปตามยอดดอย  ส่วนอีกด้านหนึ่งของชายแดนฝรั่งพม่า มองออกไปก็จะเห็นค่ายของกระเหรี่ยงแดง หรือคะยา  ซึ่งถึงแม้ไม่บอกว่ากะเหรี่ยงเหล่านั้น มีความเป็นอยู่อย่างไร ผมก็พอเข้าใจได้ว่าผมโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาเป็นคนไทย ได้อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย
      "อำเภอปางมะผ้า" นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงามแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ควบคู่กับความสวยงาม คือ ปัญหายาเสพติด ที่ทั้งทหารและอส.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยสนธิกำลังกัน เพื่อสกัดกั้นและคอยดูแลปราบปรามยาเสพติดที่จะถูกลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายภรศิษฐ์ บุตรบุญ นายอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน บอกว่า "อำเภอปางมะผ้า" ถือเป็นอำเภอชายแดนอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกันอย่างแข็งขันในการป้องกันปัญหายาเสพติด เพราะถือเป็นจุดล่อแหลมที่ไม่สามารถประมาทได้เลย แม้ตนเองจะเพิ่งมารับตำแหน่งนายอำเภอปางมะผ้า ได้ไม่นานแต่ก็พยายามทำมวลชน
 และสร้างแหล่งข่าวอย่างต่อเนื่อง
         จากข้อมูลดังกล่าว ถือว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือว่า ช่วงปลายปี 53 พบว่าพื้นที่แนวชายแดนฝั่งพม่าตรงข้าม "อำเภอปางมะผ้า" มีการตั้งโรงงานผลิตยาเสพติด จำพวก เฮโรอีน  ยาไอซ์  ยาบ้า และอื่นๆ  เป็นจำนวนมาก และมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพม่าผ่านเข้ามาในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เข้ามาฝั่งไทยอยู่เสมอ โดยพบว่า กองกำลังชนกลุ่มน้อย ที่เคลื่อนไหว ในพื้นที่ตรงข้ามอำเภอปางมะผ้า จะมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม เข้าไปมีส่วนพัวพันในการผลิต
 ลำเลียง และค้ายาเสพติดทุกกลุ่ม และมีแนวร่วม ซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ เข้าไปให้ความร่วมมือในการรับจ้างลำเลียง ปลูกฝิ่น และสนับสนุนเสบียงอาหาร ให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพม่า ในการลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าไทย
        ด่านตรวจผามอญ อำเภอปางมะผ้า ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมได้มาเยี่ยมชมการปฎิบัติหน้าที่ของสมาชิกอส.ที่บูรณาการร่วมกับทหารและตำรวจ ในการเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายที่จะผ่านมายังจุดนี้ โดยนายธำรง ช่วยยก ปลัดป้องกันและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอปางมะผ้า บอกว่าภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ที่ 8 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ทหาร เจ้า
 หน้าที่ป่าไม้ ในส่วนภารกิจอส.ของ อำเภอปางมะผ้า ก็มีหลายส่วน เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า ที่มีช่องทางสถานการณ์ยาเสพติดเกี่ยวข้องพอสมควร โดยช่องทางนำเข้ายาเสพติดก็จะมี 7-8 ช่องทางตามแนวชายแดน ซึ่งอส.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการตั้งจุดสกัดจุดตรวจในพื้นที่สำคัญๆ เช่น ที่ด่านผามอญ ซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจตลอด 24 ช.ม.ในการป้องปรามกลุ่มที่กระทำผิดกฎหมาย ในเรื่องยาเสพติด และด้านอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีการตั้งด่านตรวจในจุดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ และจุดที่มีการแจ้งข่าวสารมาว่าน่าจะมีการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะยาเสพติด
         นายธำรง กล่าวว่า เมื่อช่วงปลายปี 53 (14 พ.ย.)  เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบ ที่ 723   ( ร้อย.ร.723 ) สังกัดกรมทหารราบที่ 7  กองกำลังนเรศวร( ฉก.ร.7 ) ได้ปะทะกับคาราวานลำเลียงยาเสพติด บริเวณติดแนวชายแดนไทย – พม่า พื้นที่หมู่บ้านแอลา หมู่ 7 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการปะทะ เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้ จำนวน 4 แสนเม็ด และฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตบริเวณพื้นที่ปะทะจำนวน 5 ศพ พร้อมกับยึดปืนอาการ์ ได้จำนวน 2 กระบอก และกระสุนจำนวนหนึ่ง ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในการสกัดยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้ามาทางแนวชายแดนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

       ช่วงสุดท้ายของ"ตะลอนตามอำเภอใจ" ผมคงต้องทิ้งท้ายว่า แม้ "อำเภอปางมะผ้า" เบื้องหน้าที่เห็นจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม แต่ทว่า ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง อย่างอส.ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องทำงานอย่างหนักเสมือน "ปิดทองหลังพระ" คอยสกัดจับกุมยาเสพติด การบุกรุกทำลายป่า รวมถึงสกัดกั้นต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ซึ่งถือเป็นภาระกิจสำคัญที่จะทำให้ "อำเภอปางมะผ้า" เป็นอำเภอชายแดนของไทยที่น่าอยู่ น่าเที่ยว ไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดเหมือนอดีตที่เคยกล่าวขานไว้...!!!
                                                          นวย  เมืองธน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2556 13:13

    ผมมีเรื่องอยากได้คำแนะนำคับ ผมได้ทำเรื่องขอสถาณะให้แฟนคับ ที่อาคารที่เขาคัดเลือกทหารข้างอำเภอคับ แล้วมีทาง อบต.(ในสอย)เขาขอเงิน1000ต่อ1คนคับแบบวาไม่มีใบเสร็จให้เลยคับ เวลาให้ก็ให้ใต้โต๊ะคับ เงียบๆๆ หมู่บ้านอื่นผมไปถามดูแล้วก็ไม่เห็นเสียเลยคับ ขอบคุณคับที่อ่านคับ ขอบคุณคับ(วันนั้นผมนับๆๆแล้วมีประมาณ300-400คนลองคิดเล่นๆนะคับ400คูณ1000อย่างน้อยวันนั้นเขาได้เงินหลักแสนคับ)

    ตอบลบ