วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ทำดีเพื่อแผ่นดิน"ปล่อยเต่า" สวนสนประดิพัทธ์

          "ตะลอนตามอำเภอใจ"-ความสวยงามของเม็ดทราย น้ำทะเล ที่คล้ายกัน ระหว่างหาดหัวหิน และหาดสวนสนประดิพัทธ์ ซึ่งหากไม่มีเขาตะเกียบคั่นอยู่ ทั้งสองหาดทราย ก็คือหาดเดียวกันนั่นเอง แต่ดูเหมือนว่า เสน่ห์ของหาดสวนสน จะเป็นที่น่าประทับใจกว่า เนื่องจากมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวสนประดิพัทธ์ ตลอดแนวชายหาด สำหรับ "หาดสวนสนประดิพัทธ์" นั้นตั้งอยู่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
จากหัวหินหากใช้ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร แยกซ้ายกม.ที่ 240 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 500 เมตร ถึงชายหาด มีรถโดยสารจากหัวหินไป ยังสวนสนประดิพัทธ์ ทุก 20 นาที หาก
 ต้องการนั่งรถไฟมาต้องใช้บริการรถไฟขบวน 251
 ธนบุรี-หลังสวน รถไฟขบวนนี้จะจอดที่ป้ายหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ รถด่วนรถเร็วขบวนอื่นจะไม่จอดที่ป้ายนี้
      "หาดสวนสนประดิพัทธ์" แม้จะอยู่ในเขตอำเภอหัวหิน และอยู่ไม่ไกลจากหาดหัวหินนัก แต่หากความสวยงามของชายหาดไม่ต่างกัน แต่เสน่ห์ของหาดนี้คือ ความเงียบสงบกว่า ร่มรื่นด้วยแนวสน
ประดิพัทธ์ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ  ด้วยเหตุนี้ หากอยากได้บรรยากาศชายทะเลหัวหิน แต่ไม่อยากเจอผู้คนเยอะแยะก็ต้องมาที่หาดสวนสนประดิพัทธ์ และคงต้องยกความดีความชอบให้เขาตะเกียบที่ช่วยคั่นระหว่างหาดหัวหิน และ"หาดสวนสนประดิพัทธ์" แม้ภูมิประเทศจะคล้ายกัน แต่บรรยากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
          หาดสวนสนแห่งนี้ นอกจากจะมีแนวสนประดิพัทธ์เป็นเอกลักษณ์ของชายหาดแล้ว เมื่อเดินพ้นจากแนวต้นสนออกมายังชายหาด จะพบว่าหาดสวนสนมีแนวหาดกว้าง สวยงามไม่แพ้หาดใด ๆ  ด้วยความยาวถึง 2.8 กิโลเมตร จากเขาตะเกียบ มองดูเป็นเวิ้งโค้งสวยงาม หาดทรายขาวสะอาด ร่มรื่นไปด้วยทิวสนประดิพัทธ์ อันเป็นที่มาของชื่อหาด ระดับน้ำทะเลไม่ลึก เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ  แถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียบพร้อม ทั้งห้องอาบน้ำจืด ห้องสุขา รวมถึงเตียงผ้าใบ เสื่อ ห่วงยางเล่นน้ำ  และร้านอาหารอาหารอร่อยๆ อีกมากมาย ซึ่งผมคงจะนำมาเล่าในภายหลัง "หาดสวนสนประดิพัทธ์"หรือที่ชาวบ้านเรียก
 กันว่าหาดสวนสนนี้ เดิมทีเป็นพื้นที่ตากอากาศของทางราชการ อยู่ในความดูแลของศูนย์ทหารราบปราณบุรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวได้
    "ตะลอนตามอำเภอใจ" หยิบยกเรื่องราว "หาดสวนสนประดิพัทธ์" มาเล่าถึงก็ด้วยเหตุที่ว่า บังเอินได้มีโอกาสมาร่วมงาน โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล

 เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณชายหาดสวนสนประดิภัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อไม่นานเท่าไหร่ ในวันงานมี "คุณภิมุข สิมะโรจน์" ผู้ช่วยรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานทำพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงทำพิธีเปิดโครงการ ทำดีเพื่อแผ่นดิน   
        โดยมี "คุณเกษมสันต์  จิณณวาโส" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) "คุณพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์" รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน นักเรียน นักศึกษา
 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน  เพื่อเป็นโครงการสนองต่อแนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ให้กว้าง ขวาง ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร  และฟื้นฟูระนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน
           "คุณภิมุข สิมะโรจน์" ผู้ช่วยรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ในด้านต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี 2554 โดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
      "คุณเกษมสันต์ จิณณวาโส" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  บอกว่า เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวาง ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน
       นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูสัตว์น้ำ  ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ประสบวาตภัย  ปลูกพืชฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน  การเก็บขยะในแนวปะการัง และการฟื้นฟูแหล่งวางไข่เต่าทะเล ฯลฯ กิจกรรรมต่างๆเหล่านี้ถือเป็นภาระหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จะต้องดำเนินโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
      ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าว นอกจากจะมีพิธีการหล่อแท่งปะการังเทียมแล้ว "คุณภิมุข สิมะโรจน์" ผู้ช่วยรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ "คุณเกษมสันต์ จิณณวาโส" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  หน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชน รวมทั้งตัวผมเองยังได้ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ อีกด้วย...!!!
                            นวย  เมืองธน
******************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น