วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

อ่างเก็บน้ำดอกกรายชิว..ชิวที่"ปลวกแดง"

       "ตะลอนตามอำเภอใจ"-อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของ "สับปะรดหวาน" จนถึงขนาดที่ว่า ช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี ต้องมีการจัดงาน "สับปะรดหวานอำเภอปลวกแดง"
    ถือเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้สืบไป และเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เท่าที่ผมจำได้ในช่วงที่คุณสยุมพร ลิ่มไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ก็มีการตั้งคณะการทำงานสับปะรดแบบบูรณาการ มีการจัดประชุมกัน เพื่อหาแนวทางการป้องกันราคาสินค้า ผลผลิต การลดต้นทุน การใช้ยา ใช้น้ำ ใช้ปุ๋ยและดิน หาข้อสรุปยุติและป้องกันในเรื่องผลผลิต สับปะรดต่างๆ นอกจาก อำเภอปลวกแดง จะมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของ "สับปะรดหวาน" แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆอีกหลายแห่ง
ผมมีโอกาสแวะเวียนผ่านมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่อ่างเก็บน้ำดอกกลาย ตั้งอยู่ในอำเภอปลวกแดง ริมทางหลวงหมายเลข 3191 ห่างจากตัวเมืองระยอง 35 กิโลเมตร ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
ทั้งในจังหวัดระยอง และในจังหวัดแถบภาคตะวันออก และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง-ชลบุรี ซึ่งมุ่งให้ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร
อ่างเก็บดอกกราย มีพื้นที่ 8,000 ไร่ ปริมาณเก็บน้ำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นสถานที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยการทำไร่สับปะรด ไร่มันสำปะหลัง ที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเทียวและพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย
       อ่างเก็บดอกกราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อีกแห่งของจังหวัดระยอง เพราะด้วยสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ แถมบริเวณอ่างเก็บน้ำยังกว้างขวาง มีความงดงามของร่มไม้
ที่เขียวขจี
ส่วนบรรยากาศคงไม่ต้องบรรยายกันมากมาย เพราะเหมาะสำหรับการผักผ่อนแบบสบายๆ นั่งชมวิว
 ทิวทัศน์ หรือแม้แต่ใครที่ชอบกีฬาตกปลา ฟิชชิ่ง (fishing) ผมว่าคงไม่ผิดหวัง ไม่ว่าจะมือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ เชื่อว่าช่วยให้ชิว...ชิวเพลินๆไม่มากก็น้อย
แต่สำหรับผมไม่ชอบทำบาปครับ ชอบดูเค้าตกปลากัน เพราะอยู่แผนกนั่งจิบ วิพากวิจารย์ และรอกินอย่างเดียวฮ่าๆ จะว่าไปแล้วการได้ตกปลา ก็ยังมีประโยชน์ในด้านความสุขทางกายใจ สำหรับผู้ชื่นชอบในด้านการตกปลาเป็นอย่าง ถ้าได้นั่งเรือสัมผัสวิถีชีวิต เกี่ยวกับการหาปลาของชาวบ้านด้วยแล้ว ผมว่าหลายคนคงลืม เสียงเมียที่บ้านบ่นงุบงิบ...งุบงิบไปชั่วขณะหนึ่งน่ะ (ล้อเล่น) อิอิ
 ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" อ่างเก็บดอกกราย นอกจาก จะเป็นศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องจากพระราชดำริ แล้ว
ถ้าใครชอบชิว...ชิว ประหยัดเงินในกระเป๋า ก็หาเสื่อ หอบเสบียงมาปูกันบริเวณริมอ่างน้ำก็ได้ นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างลงตัว

เหมือนกัน ส่วนใครชอบจิบชอบดื่น ชอบกินอาหารตามร้าน บริเวณรอบอ่างเก็บดอกกราย ก็มีหลายร้าน ที่มีชื่อเสียง และคอยเติมเต็มความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาแวะเวียน
"อ่างเก็บดอกกราย" แห่งนี้
ซึ่งเปรียบเหมือนมนต์เสน่ห์ แห่งหนึ่งของอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใครว่างผ่านมาก็ลองมา "ลันลา" กันดู
ส่วนผม "ลันลา" จนมึนมาแล้ววันนี้ขอลาไปก่อน ในโอกาสปีใหม่ 2554 ปีกระต่ายทอง ขอให้คุณผู้อ่าน "ตะลอนตามอำเภอใจ" ทุกๆท่านอย่าเจ็บอย่าไข้ ร่ำรวย เงินทองกันถ้วนหน้า วันนี้บาย....ครับ.....!!!
                            นวย  เมืองธน

************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น